Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Prace na linii Czyżew – Białystok

PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą prace na trasie Rail Baltica na odcinku Czyżew – Białystok. Zmienia się m.in. stacja Czyżew. Projekt realizowany jest przez PLK z udziałem środków unijnych instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

 
Na stacji w Czyżewie wykonawca kładzie nowe szyny, podkłady i rozjazdy. Ustawiono już słupy trakcyjne na stacji i od strony Kietlanki. Na szlaku między Czyżewem a Szepietowem wymieniane jest kilkanaście km toru. Przygotowywane są drogi dojazdowe w sąsiedztwie linii kolejowej. Roboty odbywają się przy kursujących zgodnie z rozkładem pociągach.

Mieszkańcy Czyżewa zyskają lepsze warunki dostępu do kolei. Nowe perony będą wyższe, co ułatwi wsiadanie do pociągów, a także dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania. Zamiast przejścia w poziomie szyn, na stacji będzie przejście podziemne, którym piesi i rowerzyści będą mogli dostać się bezpośrednio na perony. Zaplanowano wiaty, ławki i informację pasażerską.

Budowa trasy Rail Baltica podniesie poziom bezpieczeństwa na torach i drogach oraz poprawi warunki komunikacji drogowej. W Czyżewie przewidziano wiadukt drogowy nad linią kolejową, Nowy obiekt zastąpi przejazd w poziomie torów.

Lepszy dostęp do kolei i komunikację w mieście zapewni modernizacja i przebudowa dróg prowadzących m.in. do stacji. Powstanie 2 km trakt pieszo-rowerowy zapewniający wygodne dojście i dojazd do stacji. W rejonie Czyżewa będzie nowy most kolejowy i przebudowany przyległy układ dróg w pobliżu wsi Czyżew Ruś-Kolonia. Zmiany obejmą także wiadukt kolejowy nad ul. Nurską. Prace konsultowane są z samorządem lokalnym.

Prace na kolejnym odcinku Rail Baltica


Prace na podlaskim odcinku Rail Baltica prowadzone są w kilku lokalizacjach. W grudniu rozpoczęto rozbiórkę torów na stacji w Białymstoku. W Szepietowie zbudowano peron tymczasowy, trwają prace przy rozbiórce torów, odwodnieniu, formowaniu nasypów i ustawianiu słupów trakcyjnych. Zaawansowana jest budowa wiaduktu nad torami w Uhowie.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizują linię kolejową z Warszawy do Białegostoku na 70-kilometrowym odcinku Czyżew – Białystok. Zmodernizowanych zostanie łącznie 6 stacji i 12 przystanków. Efektem modernizacji będą szybsze, wygodniejsze i bezpieczne podróże. Po zakończeniu wszystkich prac na linii z Białegostoku do Warszawy, podróż najszybszym pociągiem potrwa ok. 1,5 godziny.

Budowa prowadzona jest w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” i Wartość inwestycji prawie 3,4 mld zł. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility – CEF).

Tekst: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zdjęcie: Łukasz Brylowski
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI