REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Prace na linii Lubartów – Parczew

4 listopada br. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel uczestniczył w podpisaniu przez Marszałka Województwa Lubelskiego umowy zapewniającej dofinansowanie prac na linii kolejowej nr 30 Lubartów – Parczew.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
                 – To, że umowa na dofinansowanie jest zawarta, że zabezpieczone jest finansowanie prac już realizowanych, jest bardzo ważną informacją. Świadczy to o tym, że władze województwa lubelskiego stawiają na rozwój kolei w regionie. Wiem o tym również dlatego, że pan marszałek Jarosław Stawiarski dawał temu liczne dowody podczas wielu naszych rozmów. Ta umowa to impuls rozwojowy dla Powiatu Lubartowskiego, Parczewskiego i całego województwa lubelskiego – powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

– Dzięki tej inwestycji mieszkańcy będą mogli w krótszym czasie przemieszczać się po województwie –
stwierdził marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. – To kolejny ważny etap w procesie likwidacji wykluczenia komunikacyjnego – dodał.

– Zapewnienie finansowania inwestycji realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA na odcinku Lubartów – Parczew oznacza zwiększenie sprawności i dostępności kolei na Lubelszczyźnie. Efektem prac będzie bardziej atrakcyjna oferta i większy komfort podróży pociągiem między Lublinem a Łukowem. Przewoźnicy będą mogli uruchomić więcej połączeń lokalnych i regionalnych. – powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Oświetlone, wyższe perony wyposażone w wiaty i czytelne oznakowanie to część prac zaplanowanych w ramach projektu pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew opiewającego na kwotę nieco ponad 110 mln zł, z czego wsparcie UE wynosi przeszło 75 mln zł. Ponadto zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych wraz z przystosowaniem infrastruktury do obsługi osób z niepełnosprawnościami wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania oraz bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

Prace zaplanowane w projekcie pozwolą na poprawę stanu technicznego linii oraz zlikwidowanie licznych ograniczeń, dzięki którym maksymalna prędkość dla pociągów pasażerskich wyniesie 120 km/h, a dla pociągów towarowych 80 km/h. Prace te obejmą przebudowę urządzeń kolejowych, tj.:
– kompleksową wymianę nawierzchni torowej obejmującą stację Parczew i stację Brzeźnica Bychawska;
– kompleksową przebudowę i remont peronów, w tym. m.in. oświetlenie na wszystkich stacjach i przystankach osobowych oraz montaż wiat;
– remont mostów i przepustów;
– przebudowę oświetlenia;
– wymianę nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowo-drogowych oraz sygnalizację świetlną.

Ponadto realizacja obejmie prace w ramach instalacji urządzeń kolejowych, w tym m.in.:
– instalację komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Brzeźnica Bychawska, Lubartów, Parczew;
– instalację urządzeń zasilających sygnalizacje stacyjne, świetlne czy wskaźniki umiejscowione przy torach;
– przebudowę/budowę istniejącego oświetlenia terenu kolejowego oraz instalacji zasilających i sterowniczych oraz urządzeń sterujących przekazujących informację o czasie pracy i zużyciu energii;
– instalację urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów;
– instalację samoczynnych systemów przejazdowych oraz instalowanie drogowych sygnalizatorów świetlnych.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Transport kolejowy i jest kolejnym etapem prowadzonych w tym miejscu inwestycji. Celem tego działania są przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie dostępności kolejowej w regionie poprzez modernizację istniejących odcinków sieci kolejowej, a także zakup nowoczesnych i niskoemisyjnych środków transportu kolejowego.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA