Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Prace projektowe dla rewitalizacji linii Nowy Zagórz – Łupków

30 grudnia spółka PLK rozpoczęła prace projektowe dla rewitalizacji linii Nowy Zagórz – Łupków. Przygotowane będą plany dotyczące torów i rozjazdów, przebudowy stacji i przystanków oraz wymiany mostów i wiaduktów.

Zdjęcie: PKP PLK
Zdjęcie: PKP PLK
30 grudnia 2019 roku PLK podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z elementami dokumentacji przedprojektowej i pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz – Łupków”. Pracę za ponad 8 mln zł wykona konsorcjum firm z liderem IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.

Przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji pozwoli na rozpoczęcie przebudowy przeszło 50 kilometrowej linii kolejowej, łączącej przez Bieszczady stację Nowy Zagórz ze stacją Łupków, na granicy Polsko-Słowackiej. Obecnie jednotorowa linia jest wykorzystywana do przewozów pasażerskich. Jeżdżą nią m.in. pociągi relacji: Gdynia Główna – Łupków, Zagórz – Komańcza, Rzeszów – Medzilaborce (Słowacja).

Przeprowadzenie rewitalizacji linii planowane jest do 2027 r. Wymiana torów, rozjazdów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i wpłynie na skrócenie czasu przejazdu. Projekt ma być przygotowany tak, by pociągi pasażerskie mogły jeździć z prędkością 80 km/h, a towarowe 50 km/h. To taka prędkość, na jaka linia o charakterze górskim została zbudowana. Sprawdzone zostaną również możliwości – tam gdzie to będzie możliwe, zwiększenia prędkości.

Dzięki modernizacji peronów na 5 stacjach (min. Nowy Zagórz, Komańcza, Łupków) i 9 przystankach (m.in. Tarnawa Dolna, Wysoczany, Nowy Łupków) z wygodnych podróży będą mogli korzystać pasażerowie o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Rewitalizacja obejmie również 128 obiektów inżynieryjnych. Do przebudowy przygotowanych będzie m.in. 26 mostów, 13 wiaduktów oraz 1 tunel kolejowy. Na tym odcinku zlokalizowanych jest również 40 przejazdów kolejowo-drogowych. Skrzyżowania te również mają być zmodernizowane. Dokładny zakres prac budowlanych zostanie sporządzony w i dokumentacji projektowej.

Zadanie pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz – Łupków (dokumentacja projektowa)” wpisane jest w Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego. Dokumentację wykona konsorcjum firm IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. oraz HIQE Sp. z o.o. Wykonawca na zrealizowanie zadania ma czas do polowy 2022 roku.

Tekst i zdjęcie: Piotr Hamarnik, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI