REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Prace przygotowawcze dla rozbudowy drogi Kluczbork – Praszka

Ogłoszono przetarg na dokumentację dla ok. 11,1 km odcinka drogi od Kluczborka do początku obwodnicy Praszki. Postępowanie dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie decyzji ZRID.

 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku o wspólnym przebiegu z drogą nr 45.

Cel inwestycji


Celem planowanej inwestycji, jest podniesienie parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych drogi krajowej poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni w ramach dostosowania do nośności 11,5 t/oś oraz doposażenie w nowe elementy, w tym poprawiające BRD tj. m.in azyle na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym, budowę ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych, budowę dodatkowych jedni do obsługi terenu przyległego.
Rozbudowa przedmiotowego odcinka drogi przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenia komfortu obecnego i przyszłego ruchu tranzytowego poprzez ograniczenie miejsc kolizyjnych, przeniesienie ruchu transportu rolnego i rowerowego poza główną jezdnię na drogi dojazdowe.

Zakres rzeczowy inwestycji


Przeznaczony do rozbudowy odcinek zlokalizowany jest na trasie DK42/45 Kluczbork – Praszka w północnej części województwa opolskiego.

Początek zlokalizowany będzie przy m. Ligota Górna w rejonie planowanego węzła drogowego przyszłej drogi ekspresowej S11, dalej w kierunku Praszki przebiegając przez miejscowości: Bogdańczowice, Biadacz (części wsi: Wrzosy, Przybkowice, Kamienisko), Dębina i Karłów (część miejscowości Gorzów Śląski). Koniec inwestycji będzie zlokalizowany za miejscowością Karłów dowiązaniem do budowanej obwodnicy Praszki po istniejącym śladzie DK 42/45.

Inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem poza wyżej wymienionymi elementami BRD m.in.:
– rozbudowę 9 skrzyżowań o lewoskręty,
– rozbudowę obiektu mostowego oraz rozbudowę 5 przepustów drogowych,
– budowę lub przebudowę oświetlenia drogowego i odwodnienia,
– budowę kanału technologicznego,
– przebudowę infrastruktury nie związanej z drogą tj. sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

Prace dla realizacji inwestycji zaplanowano w latach 2024-2026.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Opole
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA