REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Prezes Gaz-Systemu powołany do Zarządu Gas Infrastructure Europe

Prezes GAZ-SYSTEM Sławomir Hinc został powołany do Zarządu GIE. Jest to organizacja zrzeszająca europejskich Operatorów Systemów Przesyłowych gazu, operatorów Podziemnych Magazynów Gazu i operatorów instalacji LNG, którzy aktywnie wspierają proces dekarbonizacji infrastruktury gazowej.

Grafika: twitter.com/GAZ_SYSTEM/

Wzmocnienie pozycji GAZ-SYSTEM w Gas Infrastructure Europe (GIE) to jeden z istotnych aspektów działań spółki na forum Unii Europejskiej. W ramach zaangażowania w GIE, Prezes GAZ-SYSTEM będzie prowadził prace mające na celu zwiększanie roli LNG oraz gazu ziemnego jako kluczowego elementu transformacji energetycznej, równolegle wspierając proces dekarbonizacji opartej o nisko i zeroemisyjne gazy.

– Jesteśmy w przededniu przyjęcia przez Parlament Europejski nowego pakietu gazowo-wodorowego, który wprowadza wspólne zasady promujące dekarbonizację infrastruktury gazowej oraz wyznacza formalne ramy stworzenia europejskiego rynku wodoru. Zaangażowanie GAZ-SYSTEM w Zarządzie GIE i aktywna współpraca na forum UE ma dziś ogromne znaczenie dla zrównoważonej dekarbonizacji naszej gospodarki – powiedział Sławomir Hinc, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

GAZ-SYSTEM od ponad dekady aktywnie angażuje się w działalność międzynarodową i bierze czynny udział w kształtowaniu regionalnego rynku, także w ramach poszczególnych międzynarodowych organizacji branżowych. Spółka jest istotnym partnerem w prowadzonym obecnie na forum UE dialogu nad transformacją energetyczną, dalszym wzmacnianiem bezpieczeństwa dostaw w regionie, a także dekarbonizacją gospodarki, m.in. w oparciu o nisko i zeroemisyjne gazy.

Gas Infrastructure Europe

GAZ-SYSTEM jest członkiem GIE od początku powołania organizacji w 2005 roku. Pracownicy spółki biorą udział w pracach wszystkich grup i obszarów tematycznych GIE. GAZ-SYSTEM jest aktywnym członkiem Zarządu kolumny Gas Transmission Europe (GTE) oraz kolumny Gas LNG Europe (GLE) oraz angażuje się w kolumnę Gas Storage Europe (GSE). Przedstawiciel spółki pełni także rolę koordynującego prace obszaru CH4 oraz grupy roboczej Fit for 55 & Gas Hydrogen Package.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA