REKLAMA
Energetyka Wiadomości
3 Minuty czytania

Prezydent podpisał ustawę offshore

22 stycznia br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Dokument będzie wyznaczał ramy prawne do rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

 
Podpisana przez Prezydenta RP ustawa to kolejny krok ku transformacji polskiej energetyki w kierunku źródeł nisko- i bez-emisyjnych. Jej celem jest stworzenie regulacji pozwalającej w pełni wykorzystać potencjał Morza Bałtyckiego w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Dokument uwzględnia również wsparcie dla podmiotów zainteresowanych rozwojem tej gałęzi gospodarki w Polsce.

Zdaniem wiceministra aktywów państwowych Zbigniewa Gryglasa energia z farm offshorowych będzie jednym z kluczowych składników w przyszłym miksie energetycznym Polski, który będzie musiał odpowiadać zapotrzebowaniu na energię polskiego przemysłu.

– Podpisanie ustawy przez prezydenta oznacza możliwość realizacji tego wielkiego projektu energetycznego, wielkiej inwestycji, która ma szansę stać się polską specjalnością i być kołem zamachowym dla polskiego przemysłu i całej gospodarki –
ocenia wiceminister Zbigniew Gryglas, pełnomocnik ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Zdaniem wielu ekspertów potencjał polskiej części Morza Bałtyckiego w kontekście pozyskiwania energii z morskich farm wiatrowych jest bardzo duży. Wynika to przede wszystkim z małej głębokości dna morskiego oraz wysokiej wietrzności. Polska ma szansę stać się liderem offshore w całym regionie.

Polacy popierają rozwój offshore


Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Polacy bardzo pozytywnie odnoszą się do rozwoju energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Aż 83% uczestników badania deklaruje poparcie dla projektu budowy energetyki wiatrowej na morzu. Z kolei 76% respondentów wskazało, że chciałoby korzystać z energii elektrycznej pochodzącej z morskich farm wiatrowych. Wysokie poparcie społeczne to bez wątpienia fundament dla szybkiej i sprawnej realizacji inwestycji w energetykę wiatrową na Bałtyku.

Spółki razem po energię elektryczną z Bałtyku


Trzy największe polskie firmy energetyczne PGE, ENEA i Tauron podpisały 18 stycznia br. list intencyjny w sprawie współpracy przy przyszłych projektach morskich farm wiatrowych. W podpisanym liście intencyjnym podmioty wyraziły wolę nawiązania strategicznej współpracy związanej z przyszłymi projektami inwestycyjnymi w zakresie morskiej energetyki wiatrowej na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Motywacją do podjęcia współpracy jest uzyskanie efektu synergii przy podejmowaniu wspólnych inwestycji w obszarze offshore.

Podpisanie listu intencyjnego odbyło się w podczas kolejnego wydarzenia z cyklu #ForumMAP. Spotkanie było także okazją do szerokiej dyskusji o planach inwestycyjnych spółek, realizacji strategii długoterminowych oraz zaangażowaniu polskiego biznesu w projekt morskiej energetyki wiatrowej.

Ambitne plany inwestycyjne spółek


Do 2030 roku moc morskich farm wiatrowych PGE osiągnie 2,5 GW. W 2040 roku, zgodnie z założeniami Nowej Strategii Grupy PGE, Spółka będzie posiadać morskie farmy wiatrowe o mocy 6,5 GW. W tym czasie według założeń rządowych morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie Bałtyku będą posiadały moc 8-11 GW.

PGE prowadzi obecnie proces wyboru partnera branżowego dla projektów wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy 2,5 GW. Podpisany list intencyjny pozostanie bez wpływu na proces jego pozyskania oraz rozwijane wspólnie z partnerem branżowym projekty morskich farm wiatrowych, dla których konieczne będzie uzyskanie pozwoleń lokalizacyjnych.

TAURON konsekwentnie realizuje transformację energetyczną. Zielony Zwrot TAURONA zakłada zwiększenie do ponad 65 procent udziału OZE w miksie wytwórczym w perspektywie 2030 roku przy równoczesnym ograniczeniu emisji CO2 o połowę. Do 2025 roku TAURON zamierza mieć ponad 1000 MW mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych na lądzie oraz farmy fotowoltaiczne o mocy 300 MW. Farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim mają odegrać istotną rolę w transformacji Grupy po 2025 roku.

Grupa Enea jako jeden z najważniejszych podmiotów rynku energii w Polsce, chce aktywnie uczestniczyć w rozwoju sektora OZE, w tym morskich farm wiatrowych. Realizacja projektów offshore na Morzu Bałtyckim wpisuje się w te założenia i będzie mieć istotny wpływ na realizację celu strategicznego, jakim jest ambitna transformacja w zakresie wytwarzania energii w kierunku nisko i zeroemisyjnym.

Tekst i zdjęcie: Ministerstwo Aktywów Państwowych
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA