REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Primost Południe wybuduje nowe wiadukty nad S86 w Katowicach

Spółka Primost Południe został wykonawcą budowy nowych wiaduktów w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino. Wartość umowy to blisko 25 mln zł. Nowe obiekty, o długości blisko 85 m i szerokości ponad 14 m, zastąpią dotychczasowe, które zostały wybudowane w latach 80. XX wieku.

Zdjęcia: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Zakres prac

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robót. GDDKiA zakłada, że zadanie zostanie wykonane dwuetapowo – po rozbiórce i wybudowaniu jednego z wiaduktów oraz dopuszczeniu go do ruchu, wykonawca przystąpi do rozbiórki i budowy drugiego wiaduktu, choć wykonawca będzie miał możliwość przedstawienia odmiennego sposobu realizacji inwestycji. W ramach zadania wykonany zostanie również remont sąsiadującej z wiaduktami drogowymi kładki technologicznej, na której znajduje się rurociąg ciepłowniczy. Zadanie zakończy wprowadzenie docelowej organizacji ruchu. Całość prac powinna zostać zakończona do 22 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Skrócenie czasu trwania utrudnień

Wykonawca zobowiązał się tak prowadzić prace, aby czas trwania utrudnień był możliwie najkrótszy. W związku z tym utrudnienia skutkujące koniecznością poprowadzenia ruchu między jezdniami drogi S86 poprzez przejazd technologiczny będą mogły trwać maksymalnie przez 60 dni oraz w okresie wakacyjnym, czyli od 1 lipca do 31 sierpnia.

Program Inwestycji

Ostateczny kształt Programu Inwestycji został uzgodniony 27 grudnia 2023 r. przez Ministra Infrastruktury. Inwestycja będzie zrealizowana w formule „Buduj”.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA