Wod-Kan Wiadomości
4 Minuty czytania

Priorytetem bezpieczeństwo wody w kranie

W ostatnim czasie dużo mówimy o służbie zdrowia, policji czy straży pożarnej, które w tym trudnym dla wszystkich czasie wypełniają swoje obowiązki. Ale co z innymi służbami, bez których nie bylibyśmy w stanie normalnie żyć?

 
Zdjęcie: Dąbrowskie Wodociągi
Zdjęcie: Dąbrowskie Wodociągi
                          Jak przygotowały się i pracują firmy wodociągowo-kanalizacyjne? Bo czy bez wody wytrzymalibyśmy chociaż kilka dni? Byłoby to trudne, zwłaszcza teraz, kiedy podczas epidemii koronawirusa nasze domy i mieszkania są zarazem biurem, szkołą i placem zabaw. A jak to wygląda w Dąbrowskich Wodociągach. 

Zadaniem Dąbrowskich Wodociągów jest zapewnienie nieprzerwanej dostawy wody i odbiór ścieków od mieszkańców Dąbrowy Górniczej. W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 Spółka wdrożyła rozwiązania zapewniające dostarczenie wody w sposób ciągły i bezpieczny.

 Bezpieczna woda z kranu

- Stosujemy się do zaleceń służb sanitarnych, w tym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które potwierdzają brak zagrożenia dla systemów wodociągowych w zakresie rozprzestrzeniania koronawirusa. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w publikacji z 3 marca br. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) informuje, że obowiązujące procedury i środki są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa wody pitnej. W Dąbrowie Górniczej woda, przed wprowadzeniem do systemu dystrybucji, jest poddawana procesom dezynfekcji z wykorzystaniem lamp UV i chloru, które zapewniają skuteczną i szybką utratę aktywności wirusów –
potwierdza Andrzej Malinowski, Prezes Zarządu Dąbrowskich Wodociągów.

Stężenie chloru wolnego w wodzie utrzymywane jest na normatywnym poziomie do 0,3 mg/l. Może to być odczuwalne w zapachu wody, ale dzięki temu woda w kranach jest bezpieczna i można ją pić bez ryzyka dla zdrowia. Woda jest systematycznie badana zarówno przez akredytowane Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów, jak i Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Dąbrowie Górniczej. Woda z kranu spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). Wyniki badań są dostępne na stronie internetowej https://www.dabrowskie-wodociagi.pl.  
Ciągłość dostaw wody i bezpieczeństwo pracowników

Zapytaliśmy w Dąbrowskich Wodociągach, jak wygląda praca na co dzień i czy firma przygotowana jest na wyzwania związane z koronawirusem. – Aby zapewnić ciągłość dostaw wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków zastosowaliśmy rotacyjny system pracy pracowników fizycznych z tygodniową zmianą. Pracownicy zostali rozmieszczeni w różnych obiektach, aby maksymalnie ograniczyć kontakty międzyludzkie. Taka organizacja pracy, zabezpiecza ciągłość dostaw wody dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej – mówi Andrzej Malinowski.

Biuro Obsługi Klienta aktualnie jest nieczynne. Dąbrowskie Wodociągi zachęcają klientów do kontaktu telefonicznego, mailowego i poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK). – Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą, systemami informatycznymi oraz elektronicznym obiegiem dokumentacji, dzięki czemu większość pracowników biurowych pracuje zdalnie, bez żadnych ograniczeń – tłumaczy Andrzej Malinowski.

 Załoga została zaopatrzona w środki ochronne: rękawiczki jednorazowe, maski i płyny dezynfekcyjne. Zakupione zostały także półprodukty, z których pracownicy Laboratorium wyprodukowali płyny dezynfekcyjne. – W czasie epidemii wstrzymaliśmy montaże oraz odczyty wodomierzy ograniczając osobiste kontakty pracowników z mieszkańcami. Realizowane są odczyty wodomierzy radiowych, które wykonywane są zdalnie. Klienci mogą zgłaszać stan wodomierza telefonicznie, SMS-em lub poprzez e-mail. Jeśli nie znamy stanu wodomierza to faktury za wodę i odbiór ścieków wystawiane są na podstawie szacowanego zużycia – dodaje Andrzej Malinowski.

– Robimy wszystko, aby koronawirus nie wpływał negatywnie na ciągłość funkcjonowania firmy, aby mieszkańcy mieli wodę w kranach bez zakłóceń. Ograniczyliśmy prace modernizacyjne na sieci wodociągowej, które mogłyby skutkować przerwami w dostawach wody. Całodobowo działa Centrum Dyspozytorskie, które przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców, a akredytowane Laboratorium wykonuje badania wody i ścieków zgodnie z harmonogramami i potrzebami – dodaje Andrzej Malinowski. – To trudny czas dla nas wszystkich. Czujemy presję i odpowiedzialność za najważniejszy czynnik życia jakim jest woda. Jesteśmy w gotowości do przeorganizowania firmy w każdym przypadku zakażenia koronawirusem naszych pracowników – mówi Andrzej Malinowski.

 – Duże podziękowania należą się załodze Dąbrowskich Wodociągów. Bez ogromnego zaangażowania i oddania naszych pracowników każdego dnia, nie byłoby możliwe realizowanie podstawowych celów, jakie przed nami stoją – podkreśla Andrzej Malinowski.

Źródło: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI