Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Profesjonalne szkolenia pracowników PLK

W 2018 r. ponad 21 tys. pracowników PLK przeszło szkolenia i pouczenia w zakresie bezpieczeństwa. W przygotowaniu do pracy związanej z bezpieczeństwem ruchu pociągów ponad 1000 kolejarzy ćwiczyło na symulatorze urządzeń sterowania ruchem.

Zdjęcie: PKP PLK
Zdjęcie: PKP PLK
W kursach na stanowiska związane z prowadzeniem ruchu kolejowego uczestniczyło 1300 osób.

Zaangażowanie pracowników i ich właściwe decyzje wpływają na codzienne bezpieczne kursowanie ok. 7000 pociągów pasażerskich i towarowych. W 2018 r. ponad 21 000 pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., którzy na co dzień odpowiadają za prowadzenie ruchu pociągów wzięło udział w cyklicznych pouczeniach okresowych. To dyżurni ruchu, nastawniczowie, automatycy, dróżnicy przejazdowi i toromistrzowie. Kadra dzięki cyklicznym szkoleniom z doświadczonymi instruktorami, utrwala wiedzę i ćwiczy zasady działania w trudnych sytuacjach. Pozwala to na profesjonalne wypełnianie obowiązków.

– Jednym z priorytetów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest bezpieczeństwo podróży i przewozu towarów. Pracownicy codziennie odpowiadają za przejazd ok. 7000 tysięcy pociągów. Profesjonalna wiedza, doświadczenie i szkolenia są do tego niezbędne. Każdy pracownik jest właściwie przygotowany do pełnienia obowiązków, a wyposażenie miejsc pracy w nowoczesne systemy i urządzenia podnosi poziom bezpieczeństwa na kolei i poprawia komfort służby –
mówi Marek Olkiewicz, wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Ponad 1000 dyżurnych ruchu na symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności odbyło szkolenie w 2018 r. Podczas kursów ćwiczyli właściwe postępowanie w kilkudziesięciu standardowych i niestandardowych sytuacjach, które mogą wydarzyć się w codziennej pracy.

948 pracowników PLK uprawnionych do prowadzenia pojazdów kolejowych przeszło dodatkowe szkolenie.

Profesjonalne przygotowanie do pracy na kolei jest niezbędne. 1299 kandydatów do pracy na stanowiskach związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu, w tym m.in. dyżurnych ruchu, nastawniczych, zwrotniczych, dróżników przejazdowych i automatyków uczestniczyło w kursach kwalifikacyjnych w 2018 roku. Każdy pracownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo przechodzi kilkuetapowy proces przygotowania zawodowego. To m.in. kursy kwalifikacyjne w formie szkolenia teoretycznego i praktycznego, staż zawodowy i okres autoryzacji po egzaminie.

Kolej na bezpieczeństwo


PLK w ramach inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego za ponad 66 mld zł modernizują przejazdy kolejowo-drogowe, budują bezkolizyjne skrzyżowania, inwestują w nowoczesne systemy i urządzenia sterowania ruchem. Inwestycje sięgają miliardów zł. Ważne są również działania organizacyjne i informacyjne na przejazdach kolejowo-drogowych.

W 2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oznakowały 14 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych specjalnymi żółtymi naklejkami. Na każdej #ŻółtaNaklejkaPLK umieszczonej na słupku rogatki lub wewnętrznej stronie krzyża św. Andrzeja, są trzy podstawowe dane: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, numer alarmowy 112, numery „awaryjne”. To kolejna akcja dla zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych realizowana w ramach kampanii „Bezpieczny Przejazd – Szlaban na ryzyko!”. Od 12 lat PLK apelują przez nią do kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności i rozwagi podczas przekraczania skrzyżowań drogi i toru.

Tekst i zdjęcie: Mirosław Siemieniec, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI