REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Program budowy 100 obwodnic w woj. warmińsko-mazurskim

Minister Andrzej Adamczyk zatwierdził Programy inwestycji dla obwodnic Olsztyna i Dywit oraz Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51, a także obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65 w województwie warmińsko-mazurskim.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zadania te zostały ujęte w Programie budowy 100 obwodnic. W ramach inwestycji powstaną nowe odcinki drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o łącznej długości prawie 25 km.

– Mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, podobnie jak mieszkańcy całego kraju, zasługują na bezpieczne i komfortowe drogi. Nowe zadania na sieci dróg krajowych, takie jak obwodnice odciążające miejscowości od ruchu tranzytowego, to wsparcie dla gospodarki, szansa na rozwój i utrzymanie miejsc pracy –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Podstawowym celem budowy obwodnic Olsztyna i Dywit, Smolajn oraz Gąsek jest wyprowadzenie ruchu z centrów tych miejscowości, który obecnie odbywa się po drogach krajowych numer 51 i 65.

Dzięki budowie obwodnic nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 51 pomiędzy Olsztynem a Lidzbarkiem Warmińskim oraz drogi krajowej nr 65 między Ełkiem a Oleckiem. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na drodze Olsztyn – Bartoszyce – Bezledy (granica państwa) oraz Ełk – Olecko – Gołdap (granica państwa). Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Olsztyna i Dywit


Obwodnica Olsztyna i Dywit o długości 20 km będzie stanowiła północno-wschodnie lub północno-zachodnie obejście aglomeracji olsztyńskiej, w zależności od wariantu przebiegu, który zostanie wybrany. Droga została zaplanowana w nowym śladzie i będzie uzupełnieniem układu komunikacyjnego stworzonego dzięki realizacji obwodnicy południowej miasta w ciągu drogi ekspresowej S16 i S51. Obwodnica Olsztyna i Dywit to nowa inwestycja, dla której rozpocznie się proces przygotowawczy. Uzyskanie decyzji środowiskowej jest planowane w II połowie 2023 r., natomiast ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy zaplanowano na 2025 r.

Obwodnica Gąsek


Obwodnica Gąsek o długości 3,1 km ominie miejscowość po południowo-wschodniej stronie obecnego przebiegu DK65. Prace przygotowawcze dla tej inwestycji są już prowadzone, w II połowie 2020 r. planowane jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy jest planowane w 2021 roku.

Obwodnica Smolajn


Obwodnica Smolajn o długości 1,6 km ominie istniejącą zabudowę po południowo-wschodniej stronie obecnego przebiegu DK51. Prace przygotowawcze dla tej inwestycji są już prowadzone i w I połowie 2020 r. planowane jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Przetarg na wybór wykonawcy zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.

Program budowy 100 obwodnic w województwie warmińsko-mazurskim


W ramach programu obwodnicowego w województwie warmińsko-mazurskim powstanie łącznie 5 obwodnic:
– Obwodnica Olsztyna i Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51,
– Obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51,
– Obwodnica Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65,
– Obwodnica Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63,
– Obwodnica Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53 i 67.
 
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA