REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Program Inwestycji dla obwodnicy Dobrego Miasta

31 marca 2022 r. wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził program inwestycji dla prac przygotowawczych do budowy obwodnicy Dobrego Miasta. To kolejny krok do realizacji obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu DK51.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Jednocześnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z Burmistrzem Dobrego Miasta porozumienie o współfinansowaniu dokumentacji projektowej dla tego zadania.

– Zatwierdzenie programu inwestycji dla tej obwodnicy umożliwi rozpoczęcie etapu prac przygotowawczych, a następnie realizację zadania. Głównym celem tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i parametrów technicznych oraz zwiększenie przepustowości drogi nr 51. Nowa obwodnica zmniejszy liczbę niebezpiecznych zdarzeń drogowych, skróci czasu przejazdu i pozwoli na zachowanie stałej prędkości na całym odcinku od Smolajn do Dobrego Miasta. Wyprowadzi też ruchu tranzytowy z centrum i tym samym mieszkańcy odetchną od hałasu i zanieczyszczeń powietrza –
powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Nowa obwodnica będzie miała około 8 km długości. Jej początek zaplanowano na styku z przebudowywanym obecnie odcinkiem DK51 Smolajny – Kosyń, natomiast koniec, omijając miejscowość Stary Dwór, połączy się z istniejącą obwodnicą Barcikowa.

Będzie to droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 1×2, czyli o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach o szerokości 3,5 m i nośności nawierzchni 11,5 tony na oś.

Zakres dokumentacji, która jest przedmiotem podpisanego porozumienia, obejmuje wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (DŚU) oraz wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych i sondażowych. Czas przewidziany na wykonanie dokumentacji to lata 2022-2026. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na realizację w systemie „Projektuj i buduj”.

Szacowany koszt prac przygotowawczych to 4 mln zł, z czego 1,5 mln zł to udział w kosztach zadeklarowany przez Burmistrza Dobrego Miasta.

Obecnie w ciągu drogi krajowej nr 51 na północ od Dobrego Miasta trwa budowa obwodnicy Smolajn oraz rozbudowa odcinka Smolajny – Kosyń.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA