REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Program inwestycji dla obwodnicy Wielunia

W zeszłym tygodniu minister Andrzej Adamczyk zatwierdził Program inwestycji dla obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45. Jest to 50 inwestycja, która będzie realizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

 
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
                 W województwie łódzkim w ramach Programu powstaną ponadto obwodnice Błaszek w ciągu DK12, Brzezin w ciągu DK72, Łowicza w ciągu DK14, 70 i 92 oraz Srocka w ciągu DK12 i 91. Wszystkie inwestycje zaplanowane do realizacji województwie łódzkim, o łącznej długości 45,5 km, mają już zatwierdzone Programy inwestycji.

– Nie tak dawno temu, na początku lutego tego roku, ogłosiliśmy Program budowy 100 obwodnic. Dzisiaj przekroczyliśmy już półmetek uruchomionych do realizacji zadań. Dotychczasowe tempo prac kolejny raz potwierdza, że dotrzymujemy słowa i uruchamiamy inwestycje, na które Polacy czekali przez długie lata. Dzięki nowym obwodnicom zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmniejszy zanieczyszczenie powietrza, a kierowcy nie będą tracili czasu w zatorach drogowych –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnica Wielunia


Planowana długość obwodnicy to ponad 10 km. Dla obwodnicy Wielunia dotychczas nie były prowadzone prace przygotowawcze. Dzięki zatwierdzonemu Programowi inwestycji będą mogły rozpocząć się prace niezbędne do określenia wariantów przebiegu tej ważnej obwodnicy.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Wielunia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 45. W ostatnich latach oddano obejście Wielunia w osi wschód-zachód, w ciągu drogi krajowej nr 74. Oddanie drogi ekspresowej S8 pomiędzy Łodzią a Wrocławiem spowodowało znaczący wzrost ruchu w osi północ-południe. Planowana inwestycja ma za zadanie przenosić rosnące potoki ruchu z i do drogi ekspresowej S8. Na południe od Wielunia ruch rozdziela się na drogi krajowe nr 43 i 45 prowadzące do Częstochowy i autostrady A1 oraz Kluczborka i korytarza drogi krajowej nr 11, planowanej do rozbudowy do parametrów drogi ekspresowej S11.

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości ruchu w Wieluniu.

Ogłoszenie przetargu zostało zaplanowane na III kw. 2024 r., a realizacja prac budowlanych na lata 2027-2029.

100 obwodnic


W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

W programie zostały ujęte zadania na różnym etapie przygotowania. Wybór obwodnic do realizacji odbywał się przy uwzględnieniu stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach liczonego poziomem wypadkowości i ofiarami wypadków, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju.

Dla części obwodnic opracowano już dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji, dla części jest prowadzony proces przygotowawczy. Są też takie zadania, dla których przygotowania dopiero się rozpoczną.

Dla 2 obwodnic ogłoszono już postępowania przetargowe na roboty. Są to obwodnice Lipska i Wąchocka o łącznej długości około 18 km.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA