Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Program inwestycji dla obwodnicy Zamościa

19 maja br. Minister Andrzej Adamczyk, w obecności wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz wiceministra infrastruktury Rafała Webera, zatwierdził Program inwestycji dla obwodnicy Zamościa w ciągu DK74.

 
Mapa: Ministerstwo Infrastruktury
Mapa: Ministerstwo Infrastruktury
                           W ramach zadania powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości 19 km. To kolejna inwestycja z województwa lubelskiego kierowana do realizacji w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Dotychczas Minister Infrastruktury zatwierdził Programy inwestycji dla 4 obwodnic w ciągu DK74: Szczebrzeszyna, Janowa Lubelskiego, Dzwoli i Gorajca.

– Dzięki budowie obwodnic nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 74 pomiędzy Janowem Lubelskim, Zamościem i polsko-ukraińską granicą w Zosinie. Obwodnica Zamościa będzie stanowić również uzupełnienie dojazdu do realizowanej trasy Via Carpatia –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Budowa obwodnicy Zamościa w ciągu DK74


W ramach inwestycji powstanie jednojezdniowa droga klasy GP. Zbudowane zostaną obiekty inżynierskie (wiadukty, mosty, skrzyżowania jednopoziomowe), drogi niższych kategorii zapewniające obsługę terenów przyległych do DK74 oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.

Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto i odciążenie układu drogowego, prowadzącego do przejścia granicznego Zosin – Uściług, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i podróżnych.

Obwodnica Zamościa to nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji w zakresie studium korytarzowego, a kolejnym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Oznacza to, że dokładny przebieg drogi nie został jeszcze ustalony.

Prace przygotowawcze będą prowadzone w latach 2021-2025, a realizacja inwestycji planowana jest w latach 2026-2029.

Budowa ronda w Krasnymstawie


Przebudowane zostanie ponadto skrzyżowanie drogi krajowej nr 17 z drogą wojewódzką nr 812 w ciągu ulic Sokołowskiego i ul. Lwowskiej w Krasnymstawie.

– Inwestycje na drogach krajowych to zarówno wielkie projekty, jak drogi ekspresowe i autostrady, ale także te mniejsze, poprawiające poziom bezpieczeństwa drogowego. O budowę ronda mieszkańcy Krasnegostawu zabiegali od bardzo dawna. Odpowiadamy na te wezwania –
powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Inwestycja obejmuje budowę trzywlotowego ronda, chodników o łącznej długości ok. 120 metrów, zatoki autobusowej, oświetlenia oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Parametry drogi w obrębie ronda zostaną podniesione do nośności 115 kN/oś.

Z obliczeń wykonanych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 r. wynika, że średni dobowy ruch na tym skrzyżowaniu wynosi ponad 13 tys. pojazdów na dobę. Przy dużym nasileniu ruchu w godzinach szczytu tworzą się tu zatory. Dotyczy to szczególnie samochodów czekających na włączenie się do ruchu z DW 812, która jest drogą podporządkowaną. W ostatnich latach dochodziło tu także do kolizji i wypadków drogowych. Konieczność przebudowy skrzyżowania zgłaszały organy samorządowe, Policja, Straż Pożarna oraz służby ratownictwa medycznego. Dzięki budowie ronda zwiększy się płynność ruchu i bezpieczeństwo podróżnych.

Inwestycja będzie finansowana ze środków budżetu państwa, przy udziale jednostek samorządu terytorialnego: Miasta Krasnystaw, Powiatu Krasnostawskiego oraz Zarządu Województwa Lubelskiego.

Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2021-2022.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI