REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Program Inwestycji dla rozbudowy DK42/45

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził Program Inwestycji dla rozbudowy drogi krajowej nr 42/45 na odcinku: Kluczbork – początek obwodnicy m. Praszka. Rozbudowa drogi ma być realizowana w latach 2024-2026.

  

Zdjęcie: GDDKiA O/Opole
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole

Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana w północnej części województwa opolskiego, w powiatach: kluczborskim i oleskim, na terenie gmin: Kluczbork i Gorzów Śląski w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku o wspólnym przebiegu z drogą nr 45.

Rozbudowany zostanie odcinek o długości ok. 11,1 km na trasie DK42/45 Kluczbork – Praszka, w kilometrażu drogi krajowej nr 42 tj. od km 37+000 do km 48+078. W ramach zadania przewidziana jest rozbudowa 9 skrzyżowań, budowa przejść dla pieszych, przebudowa i budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz dróg rowerowych w dowiązaniu do istniejącej infrastruktury, planowana jest również budowa kanału technologicznego oraz przebudowa i poprawa funkcjonowania odwodnienia. Zakres planowanych prac przewiduje zastosowanie elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego niechronionych użytkowników drogi tj.: azyle na przejściach dla pieszych i oświetlenie dedykowane.

Celem planowanej inwestycji, jest podniesienie parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych drogi krajowej poprzez wzmocnienie konstrukcji w ramach dostosowania do nośności 11,5 t/oś oraz doposażenie drogi w nowe elementy. Rozbudowa przedmiotowego odcinka drogi przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenia komfortu obecnego i przyszłego ruchu tranzytowego poprzez ograniczenie miejsc kolizyjnych, przeniesienie ruchu transportu rolnego i rowerowego poza główną jezdnię na jezdnie dodatkowe.

Planowany termin realizacji zadania to lata 2024-2026.

Źródło: GDDKiA O/Opole

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA