REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Program inwestycji dla rozbudowy obwodnicy Giżycka

Andrzej Adamczyk zatwierdził program inwestycji dla rozbudowy obwodnicy Giżycka w ciągu DK59. Prace nad dokumentacją będą prowadzone do 2024 r., a realizacja w systemie „Projektuj i buduj” potrwa do 2026 r.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 70 mln zł.

– Rozbudowa obwodnicy Giżycka z całą pewnością jest jedną z najważniejszych inwestycji drogowych dla miasta. Inwestycja będzie miała szczególne znaczenie dla kierowców, zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy ruch w centrum miejscowości jest największy. Poprawi się również komfort i bezpieczeństwo samych mieszkańców –
powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez dostosowanie parametrów odcinka drogi krajowej nr 59 w Giżycku do obecnie wymaganych standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozbudowa obwodnicy poprawi parametry techniczne drogi oraz zwiększy przepustowość na skrzyżowaniach drogi krajowej z drogami lokalnymi. Efektem realizacji tego zadania będzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

Obwodnica Giżycka ma obecnie w większości przekrój jednojezdniowy. Jej rozbudowa będzie kontynuacją zakończonej w 2021 roku inwestycji obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ulicą Świderską wraz z rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km. Planowana inwestycja obejmie rozbudowę kolejnego 1,5 km odcinka drogi krajowej nr 59.

Inwestycja będzie obejmować budowę dwupasmowej drogi dwukierunkowej klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o nośności 11,5 tony na oś. Zakres prac obejmie rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego, budowę dodatkowych jezdni obsługujących tereny przylegające do obwodnicy, budowę mostu i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA