REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Program Polska-Białoruś-Ukraina na Lubelszczyźnie

Województwo lubelskie skutecznie wykorzystuje środki unijne na współpracę transgraniczną z programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (P-B-U). Z 74 projektów realizowanych w programie – 26 to przedsięwzięcia z udziałem beneficjentów z Lubelszczyzny.

– Sprawna realizacja programu Polska-Białoruś-Ukraina, którym zarządza Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w znaczący sposób wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz Białorusi i zachodniej Ukrainy. W perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020 na jego realizację przeznaczono w województwie lubelskim 27,5 mln euro – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

29 beneficjentów z Lubelszczyzny bierze udział w co trzecim z realizowanych aktualnie projektów. Większość z nich to przedsięwzięcia komunikacyjne (11). Pozostałe to projekty dotyczące usług społecznych, zdrowia i współpracy służb ratowniczych (8), dziedzictwa kulturowego i naturalnego (7) oraz bezpieczeństwa granic (3).

Co nowego planujemy na Lubelszczyźnie?

Wsparcie w wysokości prawie 5,8 mln euro otrzyma duży projekt infrastrukturalny. Rozbudowana zostanie droga wojewódzka na trasie Korolówka – Włodawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm. Trasa ta ma szczególne znaczenie w kontekście przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki.

Kolejnym planowanym przedsięwzięciem w województwie lubelskim jest projekt „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”. Na jego realizację partnerzy otrzymają ponad 1,8 mln euro dofinansowania. Dzięki unijnemu wsparciu prawie 190 km ścieżek rowerowych na terenie Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza zostanie oznakowanych i wyposażonych w infrastrukturę towarzyszącą. W ramach projektu sfinansujemy też budowę Centrum Edukacji Środowiskowej we wsi Lipsko-Polesie.

P-B-U największym programem transgranicznym

Projekty transgraniczne mają istotne znaczenie dla rozwoju regionu. Zrewitalizowane obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz nowa infrastruktura drogowa zwiększają dostępność, a także podnoszą atrakcyjność turystyczną polsko-białorusko-ukraińskiego pogranicza. Innowacyjne inicjatywy w dziedzinie usług społecznych, zdrowia i bezpieczeństwa podnoszą jakość życia mieszkańców Polski Wschodniej. Z rezultatów projektów transgranicznych korzysta zarówno społeczność pogranicza, jak również polscy i zagraniczni turyści licznie odwiedzający tereny Lubelszczyzny.

Program Polska-Białoruś-Ukraina jest największym programem transgranicznym na lądowych granicach Unii Europejskiej. Jego budżet na projekty na lata 2014-2020 wynosi ponad 170 mln euro.

– Warto podkreślić, że program jest wdrażany w szybkim tempie. W rezultacie plasuje się on w czołówce europejskiej biorąc pod uwagę zarówno liczbę, jak i wartość wybranych do dofinansowania projektów oraz zawartych umów –
podsumował Adam Hamryszczak.

Z P-B-U korzystają mieszkańcy czterech polskich województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i wschodniej części województwa mazowieckiego oraz czterech obwodów z Białorusi i sześciu z Ukrainy. Program stanowi ważne narzędzie współpracy z partnerami nie tylko na poziomie narodowym, lecz także na płaszczyźnie regionalnej, między województwami i obwodami.

Autor: Beata Pondo, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA