REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Programy inwestycji dla obwodnic Osieka i Chmielnika

1 czerwca br. wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził Programy inwestycji dla obwodnic Osieka w ciągu drogi krajowej nr 79 oraz Chmielnika w ciągu dróg krajowych nr 73 i 78.

 
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
                      To kolejne zadania skierowane do realizacji w ramach Programu budowy 100 obwodnic w województwie świętokrzyskim, w marcu 2020 r. zatwierdzony został Program inwestycji dla obwodnicy Wąchocka w ciągu DK42.

– Kierujemy do realizacji kolejne obwodnice w województwie świętokrzyskim. Dzięki nim poprawi się przepustowość tras przebiegających przez Osiek i Chmielnik, zwiększy się też bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dla mieszkańców nowe obwodnice oznaczają mniejsze natężenie ruchu samochodowego, mniejszy hałas i poprawę komfortu życia –
powiedział wiceminister Rafał Weber.

Obwodnica Chmielnika zostanie wybudowana jako jednojezdniowa droga klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym) o długości około 5,8 km. Inwestycja jest planowana po zachodniej stronie miasta w ciągu dróg krajowych nr 73 i 78. Początek obwodnicy zaplanowano na włączeniu do nowego ronda, gdzie rozpoczyna się wschodnia obwodnica Chmielnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 765.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Chmielnika jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu dróg krajowych. Inwestycja uwolni szybko rozbudowującą się miejscowość od problemów komunikacyjnych oraz poprawi jakość życia i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nowa inwestycja ułatwi podróże pomiędzy Tarnowem a Kielcami. Droga krajowa nr 78 to ważne połączenie z aglomeracją śląską, natomiast droga krajowa nr 73 stanowi ważne połączenie regionalne pomiędzy Kielcami a autostradą A4 i województwem podkarpackim.

Obwodnica Osieka zostanie wybudowana po stronie południowej miasta, jako jednojezdniowa droga klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym) o długości około 3,2 km.

Celem budowy obwodnicy Osieka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 79. Osiek przez lata stanowił tzw. wąskie gardło na tej trasie – ostre zakręty uniemożliwiały sprawny i bezpieczny ruch drogowy w tym miejscu. Nowa inwestycja ułatwi podróże pomiędzy Sandomierzem a Krakowem.

Dla obu inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze. Ogłoszenie przetargów na wybór wykonawców tych zadań jest planowane na koniec 2023 r.

W ramach Programu budowy 100 obwodnic w województwie świętokrzyskim powstaną 4 obwodnice:
– Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42,
– Chmielnika w ciągu dróg krajowych 73/78,
– Osieka w ciągu drogi krajowej 79,
– Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA