REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Programy inwestycji dla obwodnic Szczebrzeszyna i Janowa Lubelskiego

Andrzej Adamczyk zatwierdził Programy inwestycji dla obwodnic Szczebrzeszyna i Janowa Lubelskiego w ciągu DK74. W ramach inwestycji powstaną nowe odcinki drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o łącznej długości niemal 13 km.

 
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
                                     To kolejne zadania z województwa lubelskiego kierowane do realizacji w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Na początku kwietnia tego roku Minister Infrastruktury zatwierdził już Programy inwestycji dla obwodnic Dzwoli i Gorajca.

– Podstawowym celem budowy obwodnic Szczebrzeszyna i Janowa Lubelskiego jest wyprowadzenie ruchu z centrów tych miejscowości, który obecnie odbywa się po drodze krajowej numer 74. Działanie to będzie stanowiło uzupełnienie istniejącej już obwodnicy Frampola oraz skierowanych do realizacji obwodnic Dzwoli i Gorajca –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dzięki budowie obwodnic nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 74 pomiędzy Janowem Lubelskim a Zamościem. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na drodze Janów Lubelski – Zosin (granica państwa). Obwodnice będą stanowić uzupełnienie dojazdu do realizowanej trasy Via Carpatia. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Szczebrzeszyna o długości 4 km została zaprojektowana w nowym śladzie, po północnej stronie tej miejscowości.

Obwodnica Janowa Lubelskiego o długości 8,9 km ominie istniejącą zabudowę po północno-wschodniej stronie obecnego przebiegu DK74. Realizacja obwodnic pozwoli na wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego z niekorzystnie ukształtowanego układu drogowego w miejscowościach.

Dla obydwu obwodnic rozpoczęte zostały już prace przygotowawcze, których celem jest określenie przebiegu drogi i uzyskanie decyzji środowiskowych. W 2018 r. zawarto umowy na opracowanie Studiów Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych, co jest planowane na II połowę 2021 r.

Ogłoszenie przetargów na wybór wykonawców zaplanowano na II połowę 2023 r., a zawarcie umów z wykonawcami w I połowie 2024 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2024-2026.

Program budowy 100 obwodnic w województwie lubelskim


W ramach programu obwodnicowego w województwie lubelskim powstanie łącznie 7 obwodnic:
– Obwodnica Dzwoli w ciągu drogi krajowej nr 74,
– Obwodnica Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74,
– Obwodnica Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74,
– Obwodnica Łęcznej w ciągu drogi krajowej nr 82,
– Obwodnica Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76,
– Obwodnica Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74,
– Obwodnica Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA