REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Programy inwestycji dla obwodnic w woj. podlaskim

Minister Andrzej Adamczyk zatwierdził Programy inwestycji dla obwodnic Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów w województwie podlaskim. Zadania te zostały ujęte w Programie budowy 100 obwodnic.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
                 W ramach inwestycji powstaną nowe odcinki drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) w ciągu drogi krajowej nr 8 o łącznej długości prawie 25 km. Dodatkowo Minister Infrastruktury uzgodnił aneks do Programu inwestycji dla zadania obejmującego budowę odcinka drogi ekspresowej S61 Suwałki – Budzisko.

– Droga krajowa nr 8 to jedna z najbardziej obciążonych ruchem ciężkim tras w Polsce. Mieszkańcy miejscowości, przez środek których przebiega, muszą codziennie zmagać się ze skutkami dużego natężenia ruchu – spalinami, hałasem i zatorami. Budowa obwodnic pozwoli na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia w tych miejscowościach –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnice Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów


Podstawowym celem budowy obwodnic Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów jest wyprowadzenie ruchu z centrów tych miejscowości, który obecnie odbywa się po drodze krajowej numer 8. Działanie to jest elementem szerszego przedsięwzięcia, jakim będzie przebudowa całego odcinka drogi krajowej nr 8 od Suchowoli do Augustowa.

Dzięki budowie obwodnic nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 8 pomiędzy Białymstokiem a Augustowem. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na drodze Białystok – granica państwa. Obwodnice będą stanowić ważny element układu komunikacyjnego Podlasia, jak również uzupełnienie realizowanej trasy Via Carpatia. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Suchowoli o długości 15,3 km została zaprojektowana po wschodniej stronie miejscowości, w nowym śladzie. Droga ta będzie również obejściem mniejszych miejscowości, takich jak: Zagórze, Wysokie, Skindzierz i Chodorówka Nowa.

Obwodnica Sztabina o długości 4,5 km ominie istniejącą zabudowę po północno-wschodniej stronie obecnego przebiegu DK8.

Obwodnica Białobrzegów długości 5 km również ominie miejscowość po północno-wschodniej stronie.

Dla tych zadań uzyskane zostały decyzje środowiskowe, a obecnie opracowywane są Koncepcje programowe. W przypadku obwodnic Suchowoli i Sztabina ogłoszenie przetargów na wybór wykonawców planowane jest jeszcze w tym roku, a roboty budowlane będą realizowane w latach 2023-2025. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy obwodnicy Białobrzegów jest planowane w III kwartale 2021 r., a roboty budowlane będą realizowane w latach 2024-2027.

S61 Suwałki – Budzisko


Aneks do Programu inwestycji dla S61 Suwałki – Budzisko przewiduje wzrost wartości zadania o 22 mln zł, który wynika z aktualizacji kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane na potrzeby budowy drogi.

Zadanie to swoim zakresem obejmuje budowę 24,1 km drogi ekspresowej od końca realizowanej obwodnicy Suwałk do granicy państwa w Budzisku. W ramach zadania powstaną m.in. węzły drogowe: Suwałki Północ i Szypliszki, przebudowana zostanie infrastruktura techniczna oraz zbudowane drogi dojazdowe dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzenia ochrony środowiska.

Droga ekspresowa S61 na tym odcinku stanowi element dwóch międzynarodowych korytarzy transportowych – Via Baltica i Via Carpatia. Realizacja tego odcinka ma znacznie zarówno dla ruchu lokalnego, krajowego, jak i międzynarodowego.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podlaskim


W ramach programu obwodnicowego na Podlasiu powstanie łącznie 5 obwodnic:
– Obwodnica Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8,
– Obwodnica Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8,
– Obwodnica Białobrzegów w ciągu drogi krajowej nr 8,
– Obwodnica Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16,
– Obwodnica Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA