REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Projekt „Staż w GDDKiA – Dobra Droga na Start”

W lipcu swoją zawodową przygodę we wrocławskim Oddziale GDDKiA rozpoczęła pięcioosobowa grupa studentów z Politechniki Wrocławskiej kierunku inżynierii materiałowej i budownictwa oraz Uniwersytetu Wrocławskiego kierunku inżynierii geologicznej.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław
Zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław
Celem stażu studenckiego jest pogłębienie zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia w przyszłości pracy zawodowej. Przez najbliższe tygodnie kompetencje rozwijane dotąd w murach uczelni doskonalone będą pod okiem naszych ekspertów z Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg. Realizowany program kładzie główny nacisk na rozbudowanie praktycznych umiejętności. Jest także szansą na zapoznanie się ze wszystkimi technologiami budowy obiektów liniowych oraz wzięcie udziału w badaniach laboratoryjnych i pomiarach terenowych wykonywanych przez nowoczesne i akredytowane laboratorium drogowe GDDKiA. Już w pierwszych dniach stażyści uczestniczyli w badaniach DSN – Diagnostyki Stanu Nawierzchni. Pobierali też próbki z nawierzchni autostrady A4. Wszystkie czynności wykonywane były pod czujnym okiem naszych doświadczonych pracowników Wydziału Technologii oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Przed stażystami kolejne, ciekawe wyzwania i doświadczenia w terenie, a także udział w przygotowywaniu próbek i sprzętu do badań.

Zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław
Zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław
W dniach 9 i 15 lipca br. do grona naszych stażystów dołączyły również studentki z Politechniki Wrocławskiej kierunku budownictwo – specjalizacja drogowa oraz Uniwersytetu Wrocławskiego kierunku zagospodarowania przestrzennego. Nad realizacją programu praktyk czuwać będą doświadczeni pracownicy Wydziału Dróg i Sieci Drogowej oraz Wydziału Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego. W trakcie trwania stażu, praktykantki pozyskają m.in. informacje na temat utrzymania i zarządzania siecią drogową województwa dolnośląskiego, całodobowego monitoringu stanu sieci drogowej i warunków ruchu drogowego, a także zagadnień związanych z zapewnieniem ochrony pasa drogowego.

 Realizacja stażu studenckiego odbywa się w ramach w ramach projektu „Staż w GDDKiA – Dobra Droga na Start” związanego z obchodami jubileuszu 200 lat istnienia Centralnej Administracji Drogowej oraz w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dla części studentów.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Wrocław

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA