REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
4 Minuty czytania

Projekt „Zabezpieczenie brzegów przed powodzią od strony wód Zatoki Gdańskiej”

24 czerwca Urząd Morski w Gdyni podpisał z NFOŚiGW pre umowę na realizację projektu „Zabezpieczenie brzegów przed powodzią od strony wód Zatoki Gdańskiej” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FenIKS).

Zdjęcie: Urząd Morski w Gdyni, www.umgdy.gov.pl

– Projekt, na którego realizację udało nam się pozyskać finansowanie, składa się z trzech zadań kluczowych dla ochrony brzegów morskich Zatoki Gdańskiej. Jego realizacja przyczyni się do zmniejszenia skutków oraz zapobiegania powodziom na tym obszarze. Zabezpieczenie brzegów w Jastarni, Rewie i Gdyni wpisuje się również w całokształt naszych działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu m.in. właśnie poprzez zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego. Bardzo dziękujemy Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zaufanie i kolejne wsparcie naszych działań – powiedziała Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Świerczyńska.

Projekt obejmuje ochronę terenów zagrożonych zalaniem, w tym zalaniem infrastruktury, umożliwiającej dojazd do dalszych miejscowości (drogi, tory).

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

Zabezpieczenie miejscowości Jastarnia przed powodzią od strony Zatoki Puckiej

Inwestycja będzie polegać na wykonaniu konstrukcji przeciwpowodziowej o rzędnej, zapewniającej zabezpieczenie zaplecza przed zjawiskami sztormowymi o prawdopodobieństwie 1%. W ramach przedsięwzięcia planuje się zastosowanie kilku form zabezpieczenia, uzgodnionych z Gminą Jastarnia, a mianowicie wału przeciwpowodziowego, mobilnych przegród oraz wału wydmowego z rdzeniem. Dodatkowo zaplanowano budowę hali do magazynowania przegród przeciwpowodziowych oraz zakup specjalistycznego sprzętu. W ramach projektu przewidziano również zabiegi biotechniczne, polegające na częściowej budowie wydm.

Mówiąc o Jastarni warto przy okazji wspomnieć o zakończonej pod koniec 2023 roku dużej inwestycji Urzędu Morskiego w Gdyni w miejscowym porcie, zrealizowanej z kolei z Programu Rybactwo i Morze. Polegał on na przebudowie Falochronu Zachodniego i remoncie obu nabrzeży, co niewątpliwie również wzmacnia odporność Jastarni na działanie sił natury.

Umocnienie brzegowe w Rewie

W Rewie powstanie opaska, której głównym materiałem konstrukcyjnym będzie narzut kamienny. Konstrukcja od strony lądu zostanie zabezpieczona murkiem oporowym, w którym umieszczone będą łączniki do montażu mobilnych przegród przeciwpowodziowych. Rzędna góry konstrukcji ma zapewnić zabezpieczenie zaplecza przed zjawiskami sztormowymi o prawdopodobieństwie 1%. Będzie to budowla o charakterze przeciwpowodziowym, a jej podstawowe zadanie to zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia. Zabezpieczy ona brzeg morski oraz obiekty znajdujące się na zapleczu przed zjawiskiem powodzi sztormowej na odcinku 480 m. Dodatkowo, na zakończenie realizacji zadania planowana jest budowa nowych wydm w celu zakrycia narzutów kamiennych umocnienia. Zakupiony zostanie także sprzęt przeciwpowodziowy wraz z kontenerami do jego przechowywania.

W 2023 roku plaża w Rewie została w znacznych sposób zasilona piaskiem pochodzącym z prac prowadzonych przez Urząd Morski w Gdyni na torze podejściowym do gdyńskiego portu. Powstała wtedy także zupełnie nowa plaża, w miejscu, gdzie wcześniej jej w ogóle nie było. Planowane nowe umocnienia w tej miejscowości pokazują systematyczną i konsekwentną dbałość o stan linii brzegowej.

Budowa progów podwodnych Gdynia Orłowo

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu podwodnych progów, które będą miały za zadanie częściowe rozproszenie energii falowania oraz przechwytywania ruchomego rumowiska morskiego, zakumulowanie i utrzymywanie możliwie szerokiej i wysokiej plaży. System progów podwodnych dodatkowo utrwali sztuczne zasilanie strefy brzegowej. Pozwoli również ustabilizować linię brzegową na tym odcinku. W następstwie inwestycji zaplanowane także budowę wydmy metodami biotechnicznymi. Zakryje ona istniejącą opaskę brzegową. Dodatkowo, w ramach tego zadania zaplanowano modernizację hali do magazynowania urządzeń przeciwpowodziowych oraz placówki służb ochrony wybrzeża w Gdańsku Jelitkowie, co niewątpliwie usprawni pracę oraz poszerzy możliwości edukacyjne w dziedzinie przeciwpowodziowej i ochrony brzegów morskich.

W temacie progów podwodnych w Gdyni Orłowie obecnie opracowywana jest koncepcja projektowa wraz z badaniami geotechnicznymi. Zaplanowana inwestycja dotyczy rozbudowy istniejącego systemu progów podwodnych, polegającej na dobudowaniu nowych progów w kierunku południowym tj. Sopotu (obecnie funkcjonują 3 takie konstrukcje na północ od molo). Zatwierdzono projekt robót geologicznych dla przyszłych badań terenowych, na podstawie których opracowana zostanie dokumentacja. Przedmiotowa koncepcja bazować będzie na analizie falowania i ruchu rumowiska, sporządzonej przez Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk.

-Wszystkie zadania, przewidziane w projekcie, zostaną uzupełnione zabiegami biotechnicznymi na brzegach morskich całej Zatoki Gdańskiej, wykonywanymi sukcesywnie przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni z wykorzystaniem sprzętu do prowadzenia gospodarki wydmowo-leśnej, zakupionego w jego ramach. Ich efektem będzie lepsza ochrona lasów nadmorskich, klifów i odbudowa wydm po sztormach, w tym cennych siedlisk przyrodniczych sieci Natura 2000. Te prace pozwolą również zminimalizować oddziaływania istniejących, stałych umocnień na linię brzegową – powiedział Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Gdyni Robert Mokrzycki.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA