REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Projektują drogę S10 w woj. zachodniopomorskim

Droga S10 to ważna trasa łącząca Szczecin z Warszawą. Przez wiele lat S10 nie miała zapewnionych środków finansowych nawet na prace przygotowawcze. Zmieniło się to dopiero w 2017 r., gdy zapadły stosowne decyzje Ministra Infrastruktury.

– Rozpoczęcie procesu przygotowawczego było możliwe dzięki przyznaniu środków finansowych w wysokości około 20 milionów złotych – mówi Łukasz Lendner, dyrektor GDDKiA O/Szczecin.

Obecnie trwają prace przygotowawcze dla całej drogi S10 na terenie województwa zachodniopomorskiego. W przyszłym roku zostanie uzyskana decyzja środowiskowa, zarówno dla odcinka Szczecin Kijewo – Zdunowo, jak i również dla odcinka Stargard – Piła. Jeszcze w październiku odbędą się konsultacje społecznie z mieszkańcami na odcinku Kijewo – Zdunowo. Dla odcinka Stargard – Piła o długości niemal 110 km zostanie zlecona Koncepcja Programowa wraz z badaniami geologicznymi. Harmonogram prac przygotowawczych zakłada osiągnięcie gotowości do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę w latach 2020/2021.

S10 Szczecin Kijewo – Zdunowo o długości 6 km, szacowany koszt inwestycji: 190 mln złotych

13 marca 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi S10 na odcinku Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo (granica Miasta Szczecin) o długości około 6 km. Dokumentację wykona firma Transprojekt Gdański Sp. z o.o. za kwotę 2,292 miliona złotych. W skład zlecanych opracowań będzie wchodziło miedzy innymi opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, uzyskanie decyzji środowiskowej i elementy Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską. Będzie to komplet opracowań i decyzji niezbędnych do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę. Prace projektowe przebiegaj planowo, zostały już wyznaczone warianty przebiegu trasy.

Nowy odcinek drogi S10 będzie stanowiła wylot ze Szczecina w kierunku wschodnim, ominie Szczecin Płonię i skrzyżowanie z drogą wojewódzką w kierunku Pyrzyc (dawny przebieg DK3). Odcinek rozpoczyna się od węzła Szczecin Kijewo będącego połączeniem autostrady A6 i drogi S10 (węzeł ten jest obecnie w trakcie rozbudowy). Droga będzie prowadzić w kierunku wschodnim w obecnym śladzie DK10 odchodząc od obecnego przebiegu w rejonie stacji paliwowej omijając od północy Płonię. Droga będzie włączała się w istniejący przebieg DK10 za granicą Miasta Szczecin. Nowa trasa wyprowadzi ruch tranzytowy z Płoni – wschodnich przedmieść Szczecina. Kierowcy nie będą musieli już przejeżdżać przez skrzyżowanie z drogą wojewódzką w kierunku Pyrzyc (dawna DK3), nowa droga ominie również znajdujące się na wlocie do miasta skrzyżowanie w kierunku Zdunowa i Wielgowa.

S10 Stargard – Piła o długości 108 km, szacowany koszt inwestycji: 2,8 mld złotych

29.03.2018 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej dla odcinka drogi S10 Stargard – Piła (z wyłączeniem obwodnicy Wałcza) o długości 108 km. Umowa została podpisana z firmą Europrojekt Gdańsk i opiewa na kwotę 3,77 miliona złotych. W tym roku wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację i złoży wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, która zostanie uzyskana w przyszłym roku. Decyzja ta określi korytarz przebiegu drogi i środowiskowe uwarunkowania jej realizacji. Obecnie trwają prace nad dokumentacją, przyrodniczy wykonują w terenie inwentaryzacje przyrodnicze, które są niezwykle ważną częścią dokumentacji środowiskowej. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej zostanie zlecone opracowanie dla tego odcinka Koncepcji Programowej wraz z badaniami geologicznymi.

Odcinek drogi S10 będzie łączyć obwodnice Stargardu z obwodnicą Wałcza i dalej obwodnicę Wałcza z obwodnicą Piły (połączenie dróg S10 i S11). Droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, nowa trasa będzie omijała wszystkie miejscowości na przebiegu drogi krajowej nr 10. Połączenia z pozostałą siecią drogową będą tylko na węzłach drogowych.

Autor: GDDKiA O/Szczecin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA