REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Promost Consulting wykona dokumentację obwodnicy Kolbuszowej

GDDKiA wybrała ofertę spółki Promost Consulting jako najkorzystniejszą w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Kolbuszowej w ciągu DK9.

 
Grafika: GDDKiA O/Rzeszów
Grafika: GDDKiA O/Rzeszów
Oferta

Najkorzystniejszą ofertę na przygotowanie dokumentacji dla obwodnicy Kolbuszowej złożyła firma Promost Consulting Sp. z o. o. sp. k. Jej wartość to 2 898 029,32 zł. Zamówienie obejmuje opracowanie studium korytarzowego (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Opis inwestycji


Obwodnica Kolbuszowej to zadanie z rządowego Programu 100 obwodnic, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. W ramach prowadzonych prac, Wykonawca będzie zobowiązany przeanalizować możliwość poprowadzenia obwodnicy zarówno po stronie wschodniej jak i zachodniej miasta. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w planowanej do uzyskania w ramach zamówienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Obwodnica powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 9 jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 8,5 km. Przeznaczona do zaprojektowania,  a następnie wybudowania inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu  DK9 klasy GP wraz ze skrzyżowaniami (ewentualnie węzłami), drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej, obiektami inżynierskimi i ochrony środowiska oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą. Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „projektuj i buduj”.

Cel inwestycji


Istniejący odcinek drogi krajowej nr 9 przechodzi przez miasto Kolbuszowa wśród zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Duże natężenie ruchu, na które składa się w głównej mierze ruch tranzytowy, jest niezwykle uciążliwe dla mieszkańców. Celem budowy obwodnicy Kolbuszowej jest więc przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa ułatwi tranzyt w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów i dalej w kierunku południowym, tj. do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Usprawni to ruch tranzytowy, którego część z drogi ekspresowej S7, przejmuje DK9. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Tekst: GDDKiA O/Rzeszów
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA