REKLAMA
Motoryzacja Wiadomości
3 Minuty czytania

Prośba FOT o wsparcie dla komunikacji miejskiej

Członkowie Forum Organizatorów Transportu wystosowali do prezesa Rady Ministrów prośbę o wsparcie dla komunikacji miejskiej. FOT prosi o wsparcie i objęcie branży transportowej mechanizmami osłonowymi z powodu rosnących cen energii elektrycznej i paliw w polskich miastach.

 
Zdjęcie: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, www.ztm.waw.pl
Zdjęcie: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, www.ztm.waw.pl
Wsparcie dla transportu publicznego

Członkowie Forum Organizatorów Transportu, zrzeszającego 25 najaktywniejszych organizatorów komunikacji miejskiej w Polsce, złożyli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego apel o wsparcie i objęcie branży transportowej mechanizmami osłonowymi z powodu rosnących cen energii elektrycznej i paliw w polskich miastach.

Komunikacja miejska w polskich miastach znalazła się w dramatycznej sytuacji. Jest to wynikiem rosnącej inflacji, a tym samym wzrostu cen energii elektrycznej i paliw. W efekcie skutkuje to ograniczeniem oferty przewozowej oraz zahamowaniem rozwoju transportu zbiorowego.

Członkowie FOT zwracają także uwagę na fakt, że zgodnie z nowelizacją ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 7 grudnia 2021 r., operatorzy komunikacji miejskiej zostali zobowiązani do zastępowania autobusów o napędzie diesla pojazdami nisko- i zeroemisyjnymi. W liście czytamy: – Ogromny wzrost cen energii elektrycznej i gazu podważa ekonomiczny sens eksploatacji takich pojazdów, a nawet stawia pod znakiem zapytania ich codzienne użytkowanie.

Jakość wypracowana przez wiele lat


Obecny stan komunikacji zbiorowej w polskich miastach jest także wynikiem pandemii koronawirusa. – Transport publiczny jest jedną z branż, którą najmocniej dotknęły skutki pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. W jej wyniku nastąpił ogromny spadek mobilności obywateli, a co za tym idzie również wpływy ze sprzedaży biletów (liczone w setkach milionów złotych) – napisano w liście. Komunikacja miejska również wtedy nie została objęta mechanizmami osłonowymi.

Członkowie FOT proszą o wsparcie dla branży i jednocześnie zwracają uwagę, że jego brak doprowadzi do wielu negatywnych konsekwencji o charakterze społecznym i gospodarczym. W liście podkreślają rolę transportu zbiorowego: – Zapewnia on podstawowe zadania dowozu mieszkańców do miejsc pracy, ośrodków oświatowych, zdrowotnych i społecznych. Pozwala również na swobodne przemieszczanie się po dużych i mniejszych miastach oraz łączy aglomerację. Nad zbudowaniem dobrej jakości transportu publicznego każde z polskich miast pracowało przez wiele lat, jednak obecna sytuacja makroekonomiczna i drastyczny wzrost kosztów bezpośrednich spowoduje szybkie pogorszenie usług, jakości taboru, dostępności przewozów i właściwej obsługi pasażerów.

Czym się zajmuje Forum Organizacji Transportu?

Forum Organizatorów Transportu powołano w 2015 roku z inicjatywy Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. W jego ramach jednostki organizujące i nadzorujące transport publiczny w 25 polskich miastach wymieniają się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Wspólnie wypracowują optymalne rozwiązania m.in. w zakresie: sprzedaży biletów i obsługi klientów, informacji pasażerskiej, kontroli biletów, windykacji należności oraz umów z operatorami i działalności przewozowej.

Obecnie FOT skupia organizatorów komunikacji zbiorowej z 25 miast: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, Zarząd Transportu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, Wydział Transportu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej, Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Urząd Miasta Rybnika, Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Urząd Miasta Częstochowy, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o., Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie i Urząd Miasta Płocka.

Źródło: tekst Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, www.ztm.waw.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA