REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

Wykonawca po uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń, rozpocznie prace rozbiórkowe wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Jeszcze w lipcu zostanie przekazany plac budowy.

 
Zdjęcie: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
Zdjęcie: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę obecnego wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego (nad al. Jana Pawła II) i budowę w tym miejscu nowego obiektu.

Termin prac został skoordynowany z zakończeniem rozbudowy ul. Kujawskiej.

Zmiany w organizacji ruchu:


Pod koniec lipca przy wiadukcie przygotowane zostanie zaplecze budowy.

Wykonawca będzie zobowiązany przygotować przejazdy przez pas zieleni na ul. Wojska Polskiego i ul. Jana Pawła II (pod obiektem).

Wykonane zostanie również nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Ruch pojazdów zostanie przełożony na istniejący wiadukt południowy, co wiązać się będzie z tymczasowym przejazdem przez istniejące torowisko.

Ruch tramwajowy na tym odcinku będzie odbywał się jednak na dotychczasowych zasadach.

Po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu, wykonawca przystąpi do właściwych prac rozbiórkowych (przełom lipca i sierpnia).

Wiadukt w najwyższym standardzie


W ramach inwestycji powstanie nowy obiekt z drogą rowerową, chodnikiem i oświetleniem.

Nowy wiadukt jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem ma być przejezdny już zimą.

Całość prac zakończy się do połowy przyszłego roku.

Prace pochłoną ponad 22 mln zł.

Wykonawcą robót jest firma Mostostal Kielce.

To już kolejne prace w tym miejscu.

Przebudowa południowego wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego zakończyła się w maju 2017 roku. W jej ramach wymienione zostały filary, przęsła, wybudowany został prawoskręt w kierunku alei Jana Pawła II. Wykonany został też nowy chodnik z drogą rowerową, które zastąpiły prowizoryczną drogę wygrodzoną od jezdni betonowymi barierkami.

Po oddaniu nowej przeprawy, trwały dalsze prace przy dokumentacji dla wiaduktu północnego.

By ograniczyć utrudnienia na Górnym Tarasie, rozpoczęcie roboty zaplanowano po zakończeniu prac na ul. Kujawskiej.

 Historia wiaduktów

Przeprawa przez jar Niziny to tak naprawdę trzy niezależne obiekty mostowe, które powstały jako estakady nad naturalnym jarem, w którym płynie dzisiaj skanalizowana struga i przebiegała polna droga, w okresie budowy nosząca nazwę Niziny.

Estakady te były jednym z ważnych elementów projektowanej południowej trasy średnicowej przebiegającej przez cały górny taras silnie rozbudowywanego miasta.

Budowę obiektów – dwóch wiaduktów drogowych oraz ulokowanego między nimi tramwajowego – zakończono w 1978 roku.

Każdy z nich ma 4 przęsła i długość 112 m.

Na początku lat dziewięćdziesiątych oba wiadukty drogowe wyremontowano – był to remont kapitalny (wówczas dodano na południowej jezdni trzeci pas ruchu).

Wiadukt tramwajowy doczekał się takiego remontu pod koniec pierwszej dekady XXI wieku.

Wiadukt południowy, został rozebrany i zastąpiony w roku 2017 nową konstrukcją.

Teraz przyszedł czas na wiadukt północny.

W kwietniu 2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą na rozbiórkę i budowę nowego obiektu północnego.

Wiadukt tramwajowy natomiast nie był w swojej historii intensywnie eksploatowany, więc posłuży mieszkańcom jeszcze kilka dobrych lat.

Źródło: tekst Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA