Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przebudowano DK20 w Śmiadowie

Spółka Colas Polska przebudowała drogę krajową nr 20 w rejonie miejscowości Śmiadowo. W ramach inwestycji przebudowano drogę o długości 1,3 km przy jeziorze Śmiadowo i w samej miejscowości Śmiadowo.

Przed przebudową droga miała nawierzchnię z kostki kamiennej pochodząca z lat 30 ubiegłego wieku. Zastąpiła ją nowa nawierzchnia bitumiczna zapewniająca nośność 11,5 ton/oś – zgodną ze współczesnymi standardami. W samej miejscowości Śmiadowo piesi mogą korzystać z chodników, których wcześniej w ogóle nie było. Cała DK20 ma być sukcesywnie przebudowywana, tak aby miała normatywną szerokość 7 metrów i nawierzchnię o odpowiedniej nośności. Roboty rozpoczęły się wiosną 2018 roku, zrealizowała je za kwotę niemal 7 milionów złotych firma Colas Polska.

Droga krajowa nr 20 w rejonie Śmiadowa to ostatni fragment szlakowy drogi krajowej w województwie zachodniopomorskim, który miał jeszcze nawierzchnię brukową. Brak właściwej nośności, pogarszający się komfort przejazdu, brak kanalizacji w miejscowości Śmiadowo oraz ograniczona przyczepność pojazdów na nawierzchni z kostki kamiennej spowodowały konieczność przebudowy tego odcinka. Starą nawierzchnię rozebrano, w jej miejsce wykonano nową nawierzchnię o konstrukcji bitumicznej. Powstała kanalizacja zapewniająca właściwe odprowadzenie wód opadowych z drogi. W samym Śmiadowie powstały chodniki, a na wjeździe do miejscowości od strony Szczecinka pojawiła się wyspa spowalniająca ruch. Poprawił się zarówno komfort przejazdu, jak i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Autor: GDDKiA O/Szczecin

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI