REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przebudowano drogę powiatową w Piskorowicach

18 listopada 2022 roku przedstawiciele wykonawcy, inwestora oraz partnerzy finansowi dokonali odbioru nowo przebudowanej drogi powiatowej w Piskorowicach.

 
Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, www.pap-mediaroom.pl
Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, www.pap-mediaroom.pl
Wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254R od drogi nr 1257R Ożanna – Piskorowice w kilometrażu od 2+550 do 4+556, dł. – 2,006km” wyniosła 2 152 606,38 zł brutto. Ze względu na to, że ww. drogą   odbywa się transport drzewa pozyskanego w lasach państwowych, zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Leśnego Lasów Państwowych w kwocie 1 031 000,00 zł.

Podstawowy zakres wykonanych robót to:
- poszerzenie do 5,5 m, wzmocnienie   konstrukcji warstwą ulepszonego podłoża o gr. 20 cm;
- stabilizacja cementem istniejących warstw i podłoża po wcześniejszym sfrezowaniu oraz warstwą podbudowy z mieszanki niezwiązanej – kruszywo łamane 0/31.5 gr. i wykonanie warstwami bitumicznymi: wiążącą MMA AC16W o gr. 8 cm, ścieralną MMA AC11S dla grubości 4 cm;
- umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31.5 stabilizowanym mechanicznie o grubości 15 cm.

Po przebudowie odcinka cały ciąg drogowy od km 0 +000   do km 7+230 Ożanna – Piskorowice jest w bardzo dobrym stanie i stanowi dojazd do DPS Mołynie od strony Kuryłówki,   Ożanny i Cieplic oraz alternatywny dojazd od Leżajska.

Źródło: tekst Starostwo Powiatowe w Leżajsku, www.pap-mediaroom.pl
 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA