Mosty Wiadomości
2 Minuty czytania

Przebudowano Estakadę Pomorską w Szczecinie

Spółka STRABAG zakończyła przebudowę dwóch nitek ul. Gdańskiej w Szczecinie, wraz z renowacją wiaduktu tramwajowo-drogowego, zwanego Estakadą Pomorską, będącego częścią głównego szlaku komunikacyjnego łączącego lewo i prawobrzeżną część miasta.

 
Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl
Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl
Łączna wartość inwestycji wyniosła 44,7 mln zł brutto, jej inwestorem jest spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Estakada Pomorska, która powstała na początku lat 70. XX wieku w ciągu drogi krajowej nr 10, stanowi istotną część głównej trasy wyjazdowej ze Szczecina w kierunku wschodnim. Obiekt, który znajdował się w złym stanie technicznym, ze względów bezpieczeństwa, wymagał kompleksowego remontu całej konstrukcji, który STRABAG rozpoczął jesienią 2020 r.

Głównym zadaniem była renowacja i przebudowa wiaduktu tramwajowo-drogowego przy ulicy Gdańskiej. W efekcie przeprowadzonych prac podniesiona została także klasa nośności obiektu, do 40 ton. W celu wzmocnienia konstrukcji obiektu, zamontowano specjalne taśmy z włókna węglowego. 

- Tego rodzaju taśmy to bardzo nowoczesne rozwiązanie z zakresu wzmacniania istniejących konstrukcji budowlanych. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest zachowanie dotychczasowego obiektu bez konieczności jego wyburzania. Przedłużenie żywotności konstrukcji dzięki wykorzystanej technologii, wpływa również na zmniejszenie produkcji śladu węglowego, który byłby na pewno większy, w przypadku konieczności budowania nowego obiektu. Takie podejście wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju realizowaną przez STRABAG – Dyrektor Dyrekcji Mostowej STRABAG, Krzysztof Micek.

W kulminacyjnym momencie, na placu budowy pracowało jednocześnie ok. 48 osób oraz 8 jednostek sprzętowych. Na estakadzie o długości blisko 0,5 km ułożone zostało 8,5 tys. m2 nawierzchni ścieralnej, a do wzmocnienia jej konstrukcji wykorzystano 1,2 tys. metrów taśm z włókna węglowego.

Pracami budowlanymi objęty został cały układ drogowy w rejonie Estakady Pomorskiej. Przebudowane zostały obie jezdnie wspomagające ul. Gdańską oraz przejazdy pod Estakadą, a także najazdy na estakadę prawie 2 km. Pojawiły się także nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe. Dzięki temu znacznie poprawił się komfort podróżowania w tym rejonie. W ramach prowadzonych prac wybudowana została kanalizacja deszczowa oraz przebudowane zostały kolizyjne sieci podziemne lub/i nadziemne (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne).

Przebudowa Estakady Pomorskiej w Szczecinie stanowi część projektu „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”, który jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Źródło: tekst STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI