REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Przebudowano odcinek A18 Żary Zachód – Iłowa

GDDKiA otrzymała pozwolenie na użytkowanie rozbudowanego do parametrów autostrady odcinka DK18 Żary Zachód – Iłowa. Przez dwa tygodnie drogowcy będą likwidować utrudnienia i udostępniać drogę kierowcom w pełnym przekroju 2+2.

 
Zdjęcie: Marek Pilaczyński, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/
Zdjęcie: Marek Pilaczyński, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/
To ponad 20 km komfortowej autostrady wykonanej w technologii betonowej. Ruch między węzłami Żary Zachód i Iłowa będzie stopniowo puszczany po obu jezdniach w pełnym przekroju, w miarę postępu prac przy usuwaniu elementów czasowej organizacji ruchu, m.in. betonowych zapór rozdzielających kierunki jazdy. Cała operacja będzie prowadzona pod ruchem i zajmie około dwóch tygodni.

Drugi etap budowy A18


Przebudowa jezdni południowej DK18, na docinku 70 km pomiędzy Olszyną i Golnicami, w kierunku Wrocławia jest drugim etapem prac związanych z dostosowaniem tej drogi do parametrów autostrady. Pierwszym etapem była budowa jezdni północnej DK18, w kierunku granicy państwa w Olszynie, o parametrach autostradowych w latach 2004-2007. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla południowej jezdni przyszłej A18 została wydana już w 2011 r. Jednak dopiero decyzja Ministra Infrastruktury z sierpnia 2018 r. zapewniła finansowanie i umożliwiła realizację inwestycji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w 2023 r. kierowcy będą mieli do dyspozycji całą trasę o łącznej długości ponad 70 km o parametrach autostrady.

Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin – Wrocław. I właśnie ta jezdnia jest teraz modernizowana.

Zakres prac

Odcinek pomiędzy węzłami Żary Zachód i Iłowa realizowany był w systemie „Buduj”. Umowa na roboty została podpisana 14 listopada 2019 r. z konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Koszt wykonanych prac to ponad 260 mln zł.

Głównym zadaniem wykonawców było dostosowanie, w pełnym zakresie, istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady. Prace polegały głównie na wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni południowej i dostosowaniu nośności drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Stara nawierzchnia została rozebrana, na jej miejscu położona została nowa, a jezdnia została poszerzona z 9,5 do 11 m. Wybudowane zostały również trzy górne przejścia dla dużych zwierząt, trzy wiadukty i most w ciągu autostrady. Przebudowany został także węzeł autostradowy Żary Południe.

Z budowlanej kuchni

Do budowy nowej nawierzchni, korpusu drogi, obiektów inżynierskich i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) wykorzystano m.in.: 
– 113 tys. kubików mieszanki betonowej, z czego 100 tys. zużyto do wykonania nawierzchni drogi, a 13 tys. do budowy obiektów mostowych. To ponad połowa ilości zużytego betonu do budowy jednego z najwyższych  budynków  w Polsce – Sky Tower.  
– 2,5 tys. ton stali, z czego 500 ton stanowiły elementy konstrukcji nawierzchni (dyble, kotwy, zbrojenie), a 2 tys. pochłonęły konstrukcje obiektów mostowych. To stanowi blisko jedną czwartą ilości wykorzystanej stali do budowy Stadionu Narodowego.  

W okresie największej mobilizacji pracowało na budowie blisko 400 osób, z wykorzystaniem 200 jednostek sprzętowych (m.in. koparek, dźwigów, rozkładarek, palownic, walców, kafarów, zagęszczarek).

W lipcu ubiegłego roku ułożono półkilometrowy odcinek testowy nawierzchni betonowej. Odcinek próbny układa się w celu sprawdzenia czy zastosowane materiały, technologia i jakość wykonanych prac gwarantują otrzymanie nawierzchni o wymaganych parametrach. Posłużył on do pobrania próbek i wykonania badań. Sprawdzono m.in. wytrzymałość na ściskanie, zginanie i rozciąganie oraz mrozoodporność, a także równość podłużną, poprzeczną i współczynnik tarcia. 
Pozostałe odcinki w przyszłym roku

Prace budowlane trwają jeszcze na trzech pozostałych odcinkach o łącznej długości 50 km:   
– granica państwa w Olszynie – Żary,  
– Iłowa – granica województw lubuskiego i dolnośląskiego,  
– granica województw lubuskiego i dolnośląskiego – Golnice.  

Wszystkie mają zostać ukończone jesienią 2023 roku. 

Źródło: tekst GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA