REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przebudowano odcinek drogi krajowej nr 91

Wykonawca zakończył roboty zasadnicze na przebudowie ponad 6-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 91 prowadzącej ze Świecia do Chełmna. Teraz rozpoczynają się procedury odbiorowe. Inwestycja miała na celu wzmocnienie nawierzchni, przebudowę skrzyżowań, wykonanie dodatkowego pasa ruchu oraz ciągów pieszych i rowerowych.

Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/

Umowa

Zadanie zrealizowało konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud z którym umowa opiewała na 67,4 mln zł. Celem zadania była modernizacja odcinka z poprawą stanu nawierzchni co przełoży się na płynność ruchu i komfort użytkowników drogi.

Zakres prac

Przebudowa DK91 na odc. Terespol – Stolno (z wyłączeniem mostu na Wiśle) zostało podzielone na dwa odcinki:

  • pierwszy od km 141 + 100 do mostu przez Wisłę (km 143+450) o długości około 2,35 km,
  • drugi – od mostu (km 144+530) do km 148+600,00 o długości około 4,07 km.

Zadanie obejmowało przebudowę skrzyżowań, wykonanie ronda (skrzyżowanie z ul. Nad Groblą w Chełmnie), poszerzenie i wzmocnienie drogi krajowej oraz wykonanie ciągów pieszych i rowerowych. Pojawił się dodatkowy pas ruchu do wyprzedzania (2+1) oraz nowe zatoki autobusowe i zjazdy. Przebudowane zostały również zatoki do kontroli i ważenia pojazdów oraz istniejące sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach.

Roboty prowadzone były od skrzyżowania z ulicą Chełmińską w Świeciu (gdzie w 2020 r. zakończyła się budowa estakady w Przechowie) do okolic skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 550. Z zakresu prac wyłączony był most przez Wisłę, który remontowany jest (bez utrudnień w ruchu) w ramach osobnego zadania.

Przebieg prac

Prace w terenie zaczęły się od oczyszczenia i zabezpieczenia terenu oraz niezbędnych rozbiórek. Z uwagi na konieczność rozwiązania problemów dotyczących złożonych warunków gruntowych, wymagane było wprowadzenie zmian w pierwotnie przyjętych rozwiązaniach technologicznych. Dodatkowym utrudnieniem była konieczność prowadzenia robót pod ruchem ze względu na obecny układ drogowy i znaczną odległość alternatywnych przepraw przez Wisłę. Te okoliczności determinowały wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i charakter utrudnień na budowie. Obecnie trwają ostatnie roboty porządkowe, które mogą powodować niewielkie utrudnienia. Prace te znajdą swój finał z końcem kwietnia, a pozostałe poza pasem, obejmujące głównie przepusty i odwodnienie w maju br.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA