REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Przedłużenie certyfikatu ECM dla PLK

PLK otrzymały od Prezesa UTK przedłużenie ważności Certyfikatu Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie (ECM). Potwierdza to, że PLK właściwe dbają i bezpiecznie korzystają z wagonów towarowych w pracach na sieci kolejowej.

Certyfikat Prezesa UTK dotyczy pojazdów spełniających definicję wagonów towarowych – czyli pojazdów nieposiadających własnego napędu, przystosowanych do przewozu ładunku lub innych materiałów wykorzystywanych w ramach działań takich, jak budowa lub utrzymanie infrastruktury kolejowej. Certyfikat ECM potwierdza, że PLK utrzymują wagony towarowe w sposób gwarantujący ich bezpieczną eksploatację zgodną z ich przeznaczeniem. Dokument jest ważny 5 lat, do 2023 roku.

– Przedłużenie ważności Certyfikatu Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie przez Prezesa UTK to potwierdzenie, że bezpieczeństwo jest priorytetem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Prowadzimy działania zgodnie z wszystkimi procedurami bezpieczeństwa na poziomie organizacyjnym, technicznym oraz systemowym. PLK spełniają wszystkie normy przewidziane dla europejskich zarządców infrastruktury kolejowej – mówi Antoni Jasiński, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., ds. utrzymania infrastruktury.

Obowiązek certyfikacji ECM został wprowadzony zgodnie z Dyrektywą 2004/49/WE i Rozporządzeniem UE nr 445/201 do prawa polskiego Ustawą z dnia 16 września 2011 roku o zmianie Ustawy o transporcie kolejowym.

Dla zapewnienia sprawnej i bezpiecznej eksploatacji wagonów towarowych w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. funkcjonuje System Zarządzania Utrzymaniem (MMS – ang. Maintenance Management System). Pozwala on odpowiednio zarządzać bezpieczeństwem, w związku z wykorzystaniem wagonów towarowych w pracach inwestycyjnych i utrzymaniowych na sieci kolejowej. Systemem MMS objęto wszystkie dopuszczone do eksploatacji w PLK pojazdy kolejowe. W Spółce jest ponad 2000 pojazdów spełniających definicję wagonów towarowych.

Autor: Mirosław Siemieniec, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA