REKLAMA
Geoinżynieria Wiadomości

Przedstawiciele PIG-PIB w komitetach naukowych PAN

Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego zostali wybrani do trzech komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk (PAN) na kadencję 2020-2023.

Komitety PAN są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych, pełnią funkcję doradczą i opiniodawczą. Członkowie komitetów opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych, opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia.

Nasz instytut w nowej kadencji reprezentują:
– W Komitecie Nauk Geologicznych PAN:
1. dr hab. Grzegorz Jacek Nowak,
2. prof. dr hab. Tadeusz Peryt,
3. prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski,
4. dr hab. Tatiana Solovey.
– W Komitecie Nauk Mineralogicznych PAN:
1. dr hab. Magdalena Sikorska-Jaworowska.
– W Komitecie Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN:
1. dr hab. Stanisław Mikulski,
2. dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk,
3. dr hab. Stanisław Wołkowicz.

Autor: PIG-PIB

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA