REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Przetarg dla 3 odcinków S5 w toku

W tym roku kierowcy skorzystają z 2 odcinków drogi ekspresowej S5 w woj. kujawsko-pomorskim. Na 2 kolejnych realizowane są roboty, a dla pozostałych 3 odcinków prowadzimy przetargi, które wyłonią nowych wykonawców.

Stan obecny robót w m. Dworzysko, fot. s5nowemarzy-dworzysko.pl
Stan obecny robót w m. Dworzysko, fot. s5nowemarzy-dworzysko.pl
Duże zainteresowanie

Przetarg na wybór wykonawców którzy dokończą realizację odcinków po włoskiej firmie Pizzarotti, wywołał duże zainteresowanie branży. W związku z dużą ilością zapytań, których blisko 2500 wpłynęło do bydgoskiego oddziału GDDKiA, wyznaczyliśmy nowe terminy otwarcia ofert. Dla odcinka Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ będzie to 13 listopada. Dla odcinków Nowe Marzy – Świecie Południe oraz Świecie Południe – Bydgoszcz Północ to 26 listopada.

Pytania i odpowiedzi – czas potrzebny oferentom


Kiedy ogłaszamy przetargi, dążymy do tego, aby oferenci złożyli przemyślaną, dobrze skalkulowaną i optymalną ofertę na całościowe wykonanie konkretnego zadania. Dajemy przedsiębiorcom czas na przygotowanie ofert i rozwiewamy ich ewentualne wątpliwości m.in. w formie pytań i odpowiedzi. W razie potrzeby podejmujemy również działania ponadstandardowe.

Naszym fundamentalnym celem jest sprawna realizacja inwestycji. Właśnie dlatego stawiamy na decyzyjność i otwartość oraz zdolność do rozwiązywania problemów. Rozmawiamy z każdym wykonawcą już na etapie przetargu, kiedy pojawiają się ewentualne wątpliwości i zadawane są pytania. Odpowiedzi udzielamy na bieżąco i udostępniamy wszystkim zainteresowanym. Potencjalni wykonawcy muszą mieć czas na zapoznanie się z odpowiedziami i uwzględnienie tych informacji w swoich ofertach.

Podwykonawcy, usługodawcy i dostawcy


We wszystkich umowach podpisanych przez GDDKiA zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców, usługodawców i dostawców (PUD). Nie inaczej było i w tym przypadku. Prowadzone są też procedury wypłat należności dla podwykonawców należnych ze strony poprzedniego nierzetelnego Wykonawcy.

Przypominamy, że po wielokrotnych wezwaniach Wykonawcy, firmy Impresa Pizzarotti, do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na odcinkach S5 w województwie kujawsko-pomorskim (Nowe Marzy – Dworzysko, Dworzysko – Aleksandrowo, Białe Błota – Szubin) GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z wykonawcą tych inwestycji.

Firma Impressa Pizzarotti mimo wielokrotnych wezwań i dobrej woli ze strony GDDKiA nie realizowała zapisów kontraktowych. Wykonawca został wezwany w trybie Subklauzuli 15.1, do poprawy, czyli szczegółowo określono zakres prac, co do terminowości wykonania których Zamawiający miał uzasadnione zarzuty.

Wykonawca nie wywiązał się z wezwań wręczanych przez GDDKiA i prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami. Nie wypełniał zapisów dotyczących ich realizacji, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

11 czerwca 2019 roku GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z wykonawcą przedmiotowych odcinków drogi S5.

Co na budowach S5?


Wykonawca odcinka węzeł Bydgoszcz Północ (pierwotna nazwa Aleksandrowo) – węzeł Bydgoszcz Opławiec (pierwotna nazwa Tryszczyn) kontynuuje prace przy montażu i wzmacnianiu łuków wiaduktu nad linią PKP w Maksymilianowie. Trwa spawanie i wzmacnianie konstrukcji, a następnie rozpocznie się montaż płyty głównej, na której ułożona zostanie nawierzchnia przyszłej drogi ekspresowej.

Dodatkowo wykonawca prowadzi też intensywne prace w obrębie mostu nad Brdą (228 m długości, szerokość 35,5 m), między Bożenkowem a Tryszczynem. Ustrój nośny pod obie jezdnie jest już zabetonowany i obecnie montowane jest wyposażenie obiektu.

Na odcinku węzeł Bydgoszcz Opławiec (pierwotna nazwa węzeł Tryszczyn) – Bydgoszcz Błonie (pierwotna nazwa węzeł Białe Błota) zakończono rozbiórkę mostu nad Kanałem Bydgoskim w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 10 i prowadzone są prace przy rozbiórce przyczółków obiektu. Realizowane są też liczne roboty w obrębie węzła Pawłówek. Dodatkowo wprowadzony został objazd na ul. Potulickiej w Lisim Ogonie, w związku z zaplanowaną w tym miejscu budową nowego skrzyżowania. W najbliższym czasie, wprowadzony zostanie również objazd w związku z zamknięciem odcinka drogi powiatowej nr 1529C w Osówcu pod Bydgoszczą. Pozwoli to dokończyć wiadukt, który stanowi docelowy przejazd poprzeczny przez drogę ekspresową. Czas zamknięcia przewiduje się na ok. dwa miesiące. Po okresie zamknięcia planowane jest wprowadzenie docelowej organizacji ruchu i prowadzenie ruchu przez wybudowany obiekt.

Na odcinku węzeł Żnin Północ (pierwotna nazwa węzeł Jaroszewo) – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego budowa jest już wykonana w 90 proc. 3 października nastąpiło częściowe otwarcie węzła Lubcz i ruch do granicy województwa wielkopolskiego i istniejącej już S5 w kierunku Gniezna odbywa się jedną jezdnią w obu kierunkach.

Tymczasowa organizacja ruchu w przygotowaniu


Na wszystkich odcinkach budowanej drogi ekspresowej S5 trwają prace nad przygotowaniem tymczasowej organizacji ruchu dla poszczególnych odcinków budowanej drogi ekspresowej. Prace mają na celu skomunikowanie poszczególnych odcinków budowanej trasy szybkiego ruchu, będących na różnych etapach realizacji, z istniejącą siecią dróg. Po zaopiniowaniu dokumentów dotyczących tymczasowej organizacji ruchu (przez m.in. policję, ew. innych zarządców dróg) oraz zatwierdzeniu ich przez GDDKiA będzie można przedstawić szczegółowe rozwiązania dla poszczególnych odcinków budowanej trasy.

Tekst: GDDKiA O/Bydgoszcz
Zdjęcie: s5nowemarzy-dworzysko.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA