Drogi Wiadomości

Przetarg dotyczący MOP-ów na S5 Poznań – Wronczyn

Poznański Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na budowę Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) III „Zamysłowo” oraz dokończenie budowy MOP I „Wronczyn” w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wronczyn.

Termin składania ofert został wyznaczony na 20 lipca br. na godz. 10:45.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
– Cena – 60 pkt,
– Skrócenie terminu realizacji zadania dot. MOP III „Zamysłowo” – 20 pkt,
– Skrócenie terminu realizacji zadania dot. MOP I „Wronczyn” i iluminacji obiektów inżynierskich KP-15 I WD-16 – 19 pkt,
– Realizacja przedmiotu zamówienia przy udziale osób bezrobotnych – 1 pkt.

Termin realizacji Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
a) 240 dni – termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy dot. MOP III „Zamysłowo”,
b) 120 dni – termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy dot. MOP I „Wronczyn” i iluminacji obiektów inżynierskich KP-15 i WD-16.

Skrócenie terminu realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Źródło: GDDKiA O/Poznań

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI