Drogi Wiadomości

Przetarg na budowę ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Jarosławia

Rzeszowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na budowę ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 94. Otwarcie ofert nastąpi 18 lutego br.

Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Konieczność budowy ekranów akustycznych wynika z decyzji Starosty Jarosławskiego wydanej w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy porealizacyjnej, w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań chroniących środowisko dla wybudowanej obwodnicy m. Jarosław. Analiza porealizacyjna została opracowana przez firmę EKKOM Sp. z o.o. Wykazała ona przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wynikające z ruchu pojazdów na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 94.

Nowe ekrany akustyczne zostaną wybudowane zgodnie z lokalizacją i na parametrach zgodnych z Decyzją Starosty Jarosławskiego oraz analizą porealizacyjną w ciągu 4 miesięcy od daty podpisania umowy. Ich łączna długość to ok. 225 mb.

Budowa ekranów akustycznych przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z ponadnormatywnym hałasem pochodzącym z odcinka drogi krajowej nr 94 stanowiącym obwodnicę Jarosławia.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI