REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na budowę mostu w miejscowości Stara Bircza

Rzeszowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na budowę mostu przez potok Rudawka w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Stara Bircza. Termin składania ofert mija 30 lipca br.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad potokiem Rudawka w miejscowości Stara Bircza wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego.

Zamówienie obejmuje m.in:
– rozbiórkę istniejącej i budowę nowej napowietrznej linii telekomunikacyjnej,
– budowę mostu tymczasowego wraz z dojazdami,
– przebudowę kolidującej napowietrznej linii elektroenergetycznej,
– rozbiórkę istniejącego mostu,
– budowę nowego mostu,
– budowę kanału technologicznego,
– rozbudowę drogi krajowej nr 28 na dojazdach do mostu.

Cel inwestycji


Realizacja inwestycji wynika z bardzo złego stanu technicznego istniejącego mostu drogowego, a w szczególności przyczółków. Występują nieszczelności dylatacji, przecieki, osady i wykwity na przyczółkach. Ponadto stwierdzono korozję i ubytki materiału urządzeń odwadniających. Istniejący obiekt w stanie obecnym nie spełnia wymogów w zakresie nośności, a szerokości użytkowe są niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Brak realizacji inwestycji oznaczałby dalszą degradację obiektu. Podstawowym celem inwestycji jest więc uniknięcie konieczności wprowadzenia ograniczenia nośności mostu oraz długich i uciążliwych objazdów o długości ok. 40 km, aż do całkowitego zamknięcia mostu.

Kryteria oceny ofert


Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, stosowane będzie kryterium ceny (60  proc.) oraz kryteria  pozacenowe (40%) – termin realizacji umowy (20%) i przedłużenie okresu gwarancji jakości (20%).

Najważniejsze terminy

Termin realizacji zamówienia to 13 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym:
– budowa objazdu tymczasowego, rozbiórka istniejącego mostu i wykonanie korpusu podpór umożliwiające ułożenie belek – do 2,5 miesiąca od daty podpisania umowy,
– budowa mostu stałego, rozbudowa drogi krajowej oraz roboty wykończeniowe i przyobiektowe wraz z rekultywacją terenu i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – do 13 miesięcy od daty podpisania umowy.

Źródło: tekst GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA