REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości

Przetarg na budowę nowego mostu w Tworogu

W miejscu wyeksploatowanego obiektu z 1970 r. w ciągu DK11 nad ciekiem Blaszynówka powstanie nowy. GDDKiA ogłosiła przetarg na wyłonienie jego wykonawcy. Nowy most będzie miał prawie 21 m długości i 12 m szerokości.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Na oferty wykonawców GDDKiA czeka do 30 marca br.

Zakres prac

Realizacja nowego mostu zostanie poprzedzona budową drogi i mostu objazdowego, po którym będzie się odbywał ruch w czasie robót rozbiórkowych i budowlanych. Po rozebraniu istniejącego mostu wraz z nawierzchnią i elementami wyposażenia wykonawca przystąpi do budowy nowego. Całość prac powinna zostać zrealizowana do 13 miesięcy od daty podpisania umowy. Po wykonaniu mostu i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (wcześniej, o ile zajdzie taka konieczność również dla tymczasowego mostu objazdowego), nastąpi przełożenie ruchu na most docelowy. Całość zakończy wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Kryteria wyboru ofert

Kryterium oceny ofert stanowią: cena (60 proc.) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości (maksymalnie 40 proc.).

Źródło finansowania

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: tekst GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA