REKLAMA
Drogi Wiadomości

Przetarg na budowę nowego wiaduktu nad DK86 w Będzinie

Katowicki Oddział GDDKiA szuka wykonawcy, który wybuduje w miejscu wysłużonego już obiektu, nowy wiadukt nad DK86 w ciągu ul. Wolności w Będzinie. Na oferty drogowcy czekaj do 21 listopada br.

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Zakres prac

Inwestycja realizowana będzie w formule „Projektuj i buduj”. W ramach zadania wykonawca ma sporządzić dokumentację projektową wraz z projektem czasowej i stałej organizacji ruchu i uzyskać wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia. Po opracowaniu dokumentacji przystąpi do robót budowlanych po wcześniejszym wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu. Rozbierze istniejący obiekt, a w jego miejsce wybuduje nowy. Uzyska też dokumenty formalne zezwalające na jego użytkowanie. Po zakończeniu robót wprowadzona zostanie docelowa organizacja ruchu.

Termin realizacji zadania

Na wykonanie inwestycji wykonawca będzie miał 28 miesięcy od daty podpisania umowy, z czego 12 przewidziane jest na opracowanie dokumentacji projektowej.

Kryteria wyboru ofert

Kryterium oceny ofert stanowią: cena (60 proc.) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości (maksymalnie 40 proc.).

Źródło finansowania

Zadanie przewidziane jest do finansowania ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA