REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na budowę oświetlenia na A1

Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia drogowego na odcinku A1 na węzłach: Częstochowa Północ, Częstochowa Jasna Góra, Częstochowa Blachownia oraz w rejonie Miejsc Obsługi Podróżnych Wierzchowisko oraz Gorzelanka.

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice
Zadanie to będzie realizowane w formule tradycyjnej „buduj”.

Zakres Zamówienia


Zamówienie obejmuje między innymi:
– wykonanie robót związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego w km trasy zasadniczej od km 416+500 do km 437+800 na: węźle Częstochowa Północ (Rząsawa) wraz z drogą krajową DK1, węźle Częstochowa Jasna Góra (Lgota) wraz z drogą krajową DK43, w rejonach MOP Gorzelanka, Wierzchowisko (w ciągu autostrady i jezdni zbiorczych), węźle Częstochowa Blachownia (Blachownia) wraz z drogą krajową DK46, drogach poprzecznych DP1076S, DP14, DS58, ul. Łukasiewicza;
– obsługę geodezyjną w zakresie robót objętych przedmiotem zamówienia.

Termin realizacji


GDDKiA wymaga, aby roboty zostały wykonane w terminie 5 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, w tym:
– 2 miesiące od daty podpisania Umowy – w zakresie robót związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego na węźle Częstochowa Północ wraz z drogą krajową DK1, bez montażu sterowników opraw;
– 3 miesiące od daty podpisania Umowy – w zakresie robót związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego na węźle Częstochowa Jasna Góra wraz z drogą krajową DK43, bez montażu sterowników opraw;
– 5 miesięcy od daty podpisania Umowy – w zakresie pozostałych robót objętych przedmiotem zamówienia wraz z montażem sterowników opraw na wszystkich 3 węzłach.

Oprócz ceny przyjęliśmy dodatkowe kryterium oceny ofert w postaci przedłużenia okresu gwarancji. Na oferty czekamy do dnia 17 lutego 2020 r.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Katowice

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA