REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Przetarg na budowę S1 Dankowice – Suchy Potok

11 października 2019 r. katowicki Oddział GDDKiA przekazał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu na realizację drogi ekspresowej S1 na odc. Dankowice – Suchy Potok.

   
Mapa: GDDKiA O/Katowice
Mapa: GDDKiA O/Katowice
                                     Po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłoszenie o przetargu pojawi się również na elektronicznej platformie zakupowej GDDKiA. Etap budowy inwestycji planowany jest na lata 2021-2023.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie realizować zadanie w formule „Projektuj i buduj”, co oznacza, że w ramach zadania zaprojektuje i wykona nowy odcinek drogi oraz uzyska wszystkie niezbędne decyzje pozwalające na użytkowanie trasy. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w połowie 2020 roku. W ramach kontraktu wykonawca będzie miał obowiązek zaprojektować i wykonać, w szczególności:
– drogę ekspresową S1 o długości 12,02 km,
– węzły drogowe: Stara Wieś i Suchy Potok,
– Miejsca Obsługi Podróżnych: Dankowice Wschód III i Dankowice Zachód II,
– Obwód Utrzymania Drogowego z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi zlokalizowany w obszarze węzła Stara Wieś,
– obiekty inżynierskie w ciągu drogi S1 i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą S1,
– urządzenia ochrony środowiska,
– infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze S1 w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
– organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
– System Zarządzania Ruchem.

Cztery odcinki


To trzeci z czterech odcinków realizacyjnych S1 pomiędzy Mysłowicami i Bielsko-Białą. Dla odcinka I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) oraz II: węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice postępowania przetargowe zostały już ogłoszone 10 października br.

Postępowanie przetargowe na IV odcinek realizacyjny stanowiący obwodnicę Oświęcimia, w ciągu DK44, o długość ok. 9 km planujemy ogłosić w grudniu br. Tym samym całość zadania realizacyjnego od Mysłowic do Bielska-Białej zostanie ogłoszona jeszcze w tym roku. Wszystkie odcinki realizowane będą w formule „Projektuj i buduj”.

Odcinek I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła), w zakres którego wchodzą:
– droga ekspresowa o długości 12,865 km,
– obwodnica Bierunia o długości 2,1 km,
– trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń,
– para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III).

Odcinek II: węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice, w zakres którego wchodzą:
– droga ekspresowa o długości 15,165 km,
– trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze.

Odcinek III: Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem), w zakres którego wchodzą:
– droga ekspresowa o długości 12,02 km,
– dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok,
– para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód (klasa) oraz Dankowice Wschód (klasa III),
– obwód utrzymania drogowego.

Odcinek IV: obwodnica Oświęcimia, długość ok. 9,04 km.

Tekst i mapa: GDDKiA O/Katowice

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA