Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na budowę S11 Kępno – Olesno

Opolski Oddział GDDKiA wysłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dokumentację przetargową na realizację odcinka drogi ekspresowej S11 pomiędzy Kępnem i Olesnem.

Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/

Dwujezdniowa droga ekspresowa

Zaplanowana inwestycja o długości 46 km obejmuje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 45,8 km, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Całość zostanie podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

– koniec obwodnicy Kępna – Siemianice (12,5 km),

– Siemianice – Gotartów (22,7 km),

– Gotartów – początek obwodnicy Olesna (10,5 km).

Jej początkowy fragment zlokalizowany będzie na terenie woj. wielkopolskiego (na długości ok. 12 km), łącząc się z oddaną do ruchu 16 sierpnia 2021 r. obwodnicą Kępna (II etap). Kolejna, niemal 3-kilometrowa część trasy, zlokalizowana będzie na terenie woj. łódzkiego. 31 km drogi przebiegać będzie na terenie woj. opolskiego, przez gminy Byczyna, Kluczbork i Lasowice Wielkie. Koniec tego odcinka połączy się z oddaną niedawno do użytku obwodnicą Olesna.

Obiekty inżynierskie i nie tylko

Dwujezdniowa trasa na znacznej długości zostanie poprowadzona nowym śladem. Przewidziano na niej budowę kilkudziesięciu obiektów inżynierskich, w tym przejść dla zwierząt. Na całym prawie 46 km odcinku zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych: Siemianice, Byczyna, Kluczbork Północ oraz Kluczbork Południe. Za węzłem Kluczbork Północ planowana jest lokalizacja Miejsc Obsługi Podróżnych po obu stronach drogi. W rejonie tego węzła planowana jest również budowa Obwodu Utrzymania Drogi.

Inwestycja przewiduje także budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przebudowę infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne). Ponadto w ciągu trasy głównej wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie do obsługi przyległego terenu.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI