REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Przetarg na budowę S7 Moczydło – Miechów

4 września dokumentacja przetargowa na projekt i budowę drogi S7 na odc. Moczydło – w. Miechów (z węzłem) została skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Niebawem firmy będą mogły składać swoje oferty na platformie zakupowej GDDKiA.

Mapka: GDDKiA O/Kraków
Mapka: GDDKiA O/Kraków
Co w ramach zamówienia?

Zadaniem wykonawcy będzie dokończenie projektu (projekt wykonawczy) dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 18,7 km na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem) wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

Następnym etapem będzie wybudowanie drogi ekspresowej wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej.

 Z myślą o przyszłości

Droga ekspresowa S7 na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów o długości ok. 18,7 km będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas. Powstaną dwa węzły drogowe „Książ” i „Miechów”, 24 obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości ponad 600 m, która będzie pełniła także funkcje przejścia dla zwierząt. Estakada ta powstanie na granicy miejscowości Małoszów i Giebułtów w gminie Książ Wielki.

Szczegółowy zakres zadania


Przebudowana zostanie istniejąca sieć dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową, a także dodatkowo powstaną drogi dojazdowe, obsługujące tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego. Zbudowane i przebudowane zostaną przepusty o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych oraz ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami, chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe. Powstanie system odwodnienia korpusu drogowego, rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne oraz urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe. Zaplanowano także budowę i przebudowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne.

S7 z północy do Krakowa


Odcinek drogi ekspresowej S7 Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów ma kontynuację. Blisko 56-kilometrowy odcinek S7 od granicy województwa świętokrzyskiego został podzielony na mniejsze odcinki realizacyjne: Miechów – Szczepanowice, węzeł Szczepanowice
(z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem) oraz węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska. Droga ekspresowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla 3 miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki.

Termin realizacji robót


Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla odcinka Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem) powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast dla etapu projektowania ta zasada nie będzie miała zastosowania. Minimalny termin realizacji wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”.

Publikacja zgodnie z kolejnością


Publikacja dokumentacji przetargowej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej poprzedza ogłoszenie przetargu w kraju członkowskim w przypadku, gdy szacunkowa wartość robót budowlanych przekroczy 5 mln 548 tys. euro. Ma to spowodować równy dostęp do przetargu dla wszystkich wykonawców z krajów UE.

Ogłoszenie o przetargu w konkretnym kraju może się ukazać, gdy zostało już opublikowane w biuletynie zamówieniowym UE. Tak będzie też w przypadku przetargu na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem).

Kalendarium

15 stycznia 2015 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej, od której były odwołania.
29 czerwca 2017 r. – podpisanie umowy z wykonawcą na projekt budowlany i uzyskanie decyzji ZRID.
10 sierpnia 2017 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej.
28 grudnia 2018 r. – złożenie wniosku o decyzję ZRID.
4 września 2019 r. – wysłanie dokumentacji przetargowej do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

Tekst i mapka: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA