REKLAMA
Drogi Wiadomości

Przetarg na budowę wiaduktu na DK94 w Bochni

5 lutego krakowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę wiaduktu w Bochni. Nowy obiekt zastąpi istniejący wiadukt w ciągu DK94, który wybudowany został w 1984 r.

 
Wiadukt w Bochni, fot. GDDKiA O/Kraków
Wiadukt w Bochni, fot. GDDKiA O/Kraków
Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 20 lutego 2020 r.

Zakres zamówienia obejmuje…


W ramach zadania znajdują się:
– wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego wiaduktu wraz z uzyskaniem decyzji realizacyjnej;
– realizacja robót budowlanych polegających na:
a) budowie wiaduktu tymczasowego wraz z drogą tymczasową,
b) rozbiórce istniejącego wiaduktu (w km 28+878),
c) budowie nowego wiaduktu wraz dojazdami,
d) rozbiórce objazdu tymczasowego,
– uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla nowego wiaduktu.

Stary wiadukt jest w złym stanie technicznym


Istniejący, jednoprzęsłowy wiadukt jest eksploatowany od 1984 r. i jego stan techniczny sprawia, że trzeba go zastąpić nowym obiektem inżynierskim. Zostanie rozebrany i w jego miejsce wybudowany zostanie nowy wiadukt. Zanim to się stanie powstanie wiadukt tymczasowy, na który przełożony będzie ruch do czasu ukończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA