REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na dokończenie obwodnicy Koszalina i Sianowa

Szczeciński Oddział GDDKiA wysłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o przetargu na dokończenie budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6.

 
Otwiera to drogę do wznowienia budowy fragmentu obwodnicy o długości 7,9 km między węzłami Koszalin Wschód i Sianów Wschód, gdzie warunki gruntowe wymusiły zmianę dotychczasowego projektu drogi. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 roku.

Obwodnica częściowo gotowa


Obwodnica Koszalina i Sianowa w ciągu drogi  ekspresowej  S6 ma łączną długość 21,1  km. Od jesieni ubiegłego roku funkcjonują odcinki  o  łącznej  długości około 13  km,  od węzła Bielice do węzła Koszalin Wschód, połączenie z ulicą Szczecińską (S11) oraz końcowy fragment obwodnicy  od węzła Sianów Wschód.  Rozprowadzają  one  ruch z nowej drogi S6, jednak nie dają możliwości ominięcia  Koszalina i Sianowa  przez ruch  tranzytowy.  Dlatego konieczne jest dokończenie całości obwodnicy.

Trudne warunki gruntowe


Na odcinku obwodnicy Koszalina i Sianowa,  między węzłami Koszalin Wschód i Sianów Wschód (km 6,4 – km 14,3),  wystąpiły skomplikowane warunki gruntowe, odmienne od wcześniej stwierdzonych. Podłoże,  ze względu na bardzo specyficzną i rzadko spotykaną budowę  związaną z występowaniem drugiego poziomu wód gruntowych pod ciśnieniem,  nie nadawało się do zastosowania pierwotnie przewidzianej technologii budowy.  Problemem były również  samowypływy  (wypływy artezyjskie), w których zwierciadło wody stabilizowało się nawet 2 m powyżej poziomu terenu.  Próby zastosowania  nasypu przeciążeniowego i  mikrowybuchów  nie przyniosły  oczekiwanych rezultatów.  Wykonano również szereg ekspertyz i badań podłoża, które prowadził między  innymi Państwowy Instytut Geologiczny. Wobec braku porozumienia z dotychczasowym wykonawcą,  odcinek między węzłami Koszalin Wschód i Sianów Wschód  został wyłączony z pierwotnego kontraktu na budowę obwodnicy.

Nowy projekt obwodnicy


W  roku 2019 rozpoczęło się opracowywanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla obwodnicy,  gdzie wzięto  pod uwagę wyniki  poszerzonych  badań podłoża. W toku opracowywania  dokumentacji przeanalizowano szereg rozwiązań, w szczególności przy obszarze Góry Chełmskiej i przecięcia z linią kolejową Koszalin – Słupsk. Ostatecznie zadecydowano o całkowitej zmianie rozwiązań projektowych w tym miejscu. Zamiast przejścia drogi pod linią kolejową i co za tym idzie zagłębienia  się w skomplikowany geologicznie obszar,  została zaprojektowana estakada  o długości niemal 800 metrów. Obiekt ten będzie przechodził nad linią kolejową i  obszarem o skomplikowanej strukturze podłoża.  W grudniu tego roku  została uzyskana nowa decyzja  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)  i zmieniona wcześniejsza. Zakończenie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiło rozpoczęcie przetargu na dokończenie robót na  tej  inwestycji.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA