REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na dokończenie prac na DK22 Czarlin – Knybawa

29 grudnia br. gdański Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na dokończenie prac budowlanych na drodze krajowej nr 22 Czarlin – Knybawa. GDDKiA realizuje plan działań po odstąpieniu od umowy z wykonawcą.

 
GDDKiA ogłosiła przetarg na wyłonienie nowego wykonawcy, który dokończy prace budowlane na drodze krajowej nr 22 między Czarlinem a Knybawą na odcinku od km 339+675 do km około 343+350 (z wyłączeniem wiaduktu nad linią kolejową). W ramach zamówienia należy przeprowadzić inwentaryzację wykonanych robót, wykonać brakujące opracowania projektowe, zrealizować roboty w zakresie samej drogi krajowej nr 22 oraz infrastruktury towarzyszącej. Na oferty potencjalnych wykonawców czekamy do 02.02.2021 r.

W konsekwencji odstąpienia od umowy z poprzednim wykonawcą inwestor, czyli GDDKiA Oddział w Gdańsku, dokonał inwentaryzacji wykonanych prac. Równolegle zarządca drogi uporządkował plac budowy, dokonał wycinki oraz usunięcia wiatrołomów i zakrzaczeń, usunął pozostawione materiały budowlane oraz zabezpieczył miejsca niebezpieczne w sposób umożliwiający jak najmniej uciążliwe prowadzenie ruchu drogowego. Wcześniej, dzięki wykonanej nowej nawierzchni na południowym wiadukcie nad linią kolejową, przywrócono normalny, dwukierunkowy ruch na obiekcie. W grudniu br. wprowadzono kolejne ułatwienia w przejeździe na węźle w Czarlinie – zlikwidowano duże, tymczasowe rondo i umożliwiono przejazd na wprost po kluczowym wiadukcie w ciągu drogi krajowej nr 22 (Starogard Gdański – A1 – Malbork) oraz pod nim na DK91 (Gniew – Tczew). Był to efekt wdrożenia planu awaryjnego zmierzającego do udrożnienia całego węzła drogowego Czarlin.

Tekst: GDDKiA O/Gdańsk
Zdjęcie: Rajmund Kirszestein, GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA