Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na dokończenie robót na A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica

GDDKiA wysłał do publikacji ogłoszenie o zamówieniu na dokończenie robót drogowych na odcinku A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica. Z końcem października odstąpiono z winy wykonawcy od umowy na przebudowę tego fragmentu A6.

Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin
Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin
90 dni na dokończenie robót drogowych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy ścieralnej na jezdni w stronę Szczecina i dokończenie pozostałych robót drogowych. Na wykonanie tych prac nowy wykonawca będzie miał 90 dni od daty podpisania umowy. Wykonawcy będą mogli skrócić termin o maksymalnie 28 dni, za co będą mogli otrzymać większą punktację w przetargu.

Wkrótce kolejne przetargi


Kolejne przetargi dotyczące przebudowy A6 będą sukcesywnie ogłaszane na dokończenie przejścia dla zwierząt wraz z wygrodzeniem trasy oraz nasadzenia.

Nowy wykonawca dokończy roboty po Energopolu


Firma Energopol Szczecin S.A. od listopada 2017 roku realizowała przebudowę autostrady A6 na odcinku Szczecin Dąbie – Rzęśnica o długości 3,5 km. Wykonawca zrealizował 80% prac przewidzianych w kontrakcie, ale od lipca tego roku roboty wstrzymał. Z powodu niewywiązywania się Energopolu z zawartego kontraktu 31 października 2019 r. odstąpiliśmy od umowy z wykonawcą.

Niezwłocznie przystąpiliśmy do przygotowywania nowych postępowań przetargowych na dokończenie robót. Szybkie ogłoszenie przetargu na roboty drogowe umożliwi zrealizowanie tych prac w pierwszej połowie przyszłego roku. Data zawarcia umowy będzie determinować dokładny termin ukończenia prac. Wszystkie pozostałe roboty związane z przebudową tego fragmentu autostrady A6 planowane są do zakończenia w 2020 roku.

Podział na mniejsze przetargi – większa konkurencja


Do zakończenia przebudowy tego fragmentu A6 pozostało około 20% robót. W tym prace, które generują utrudnienia w ruchu tj. wykonanie warstwy ścieralnej na jezdni w stronę Szczecina.

Wydzielenie poszczególnych, pozostałych do wykonania robót i ogłoszenie kilku oddzielnych przetargów na ich realizację wpłynie pozytywnie na zainteresowanie i konkurencyjne oferty. Mniejszy zakres prac, kwoty zamówień oraz wymagania w poszczególnych zadaniach dają możliwość startu w przetargach większej liczby podmiotów.

Ogłoszenie odrębnych przetargów dla poszczególnych zakresów robót planowane jest również dla pozostałych inwestycji, które wcześniej realizował Energopol Szczecin – obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10 i rozbudowy węzła drogowego Szczecin Kijewo.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI