REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na dokończenie robót na S8 Marki – Kobyłka

Warszawski Oddział GDDKiA ponownie ogłosił przetarg na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S8 od węzła Marki do węzła Kobyłka (z węzłem). Oferty można składać do 1 lipca br.

Droga S8 w Markach, fot. GDDKiA O/Warszawa
Droga S8 w Markach, fot. GDDKiA O/Warszawa
Zadaniem wykonawcy jest dokończenie m.in. następujących prac: węzeł Kobyłka (łącznice, drogi dojazdowe i najazdy na obiekt), węzeł Marki (zjazd z obwodnicy w Markach), węzeł Zielonka (drogi dojazdowe do węzła), najazdy na wiadukt w ciągu ul. Dworkowej, kładka w rejonie ul. Letniskowej, drogi dojazdowe i pasy technologiczne wzdłuż S8, chodniki, ścieżki rowerowe, Obwód Utrzymania Drogi, zieleń, prace porządkowe, roboty elektroenergetyczne, teletechniczne oraz sanitarne.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin składania ofert został wyznaczony na 1 lipca 2019 r.

Planowane podpisanie umowy z Wykonawcą (przy braku odwołań): listopad 2019 r.

Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2021 r.

W maju 2018 r. GDDKiA rozwiązała umowę z ówczesnym wykonawcą robót. Następnie wykonana została inwentaryzacja terenu oraz przygotowana dokumentacja do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy, który dokończy niezrealizowane prace.

We wrześniu 2018 r. ogłoszony został przetarg na dokończenie budowy łącznicy zjazdowej z obwodnicy Marek na DK8 w kierunku Białegostoku. Wpłynęła tylko jedna oferta, która dwukrotnie przekroczyła kosztorys inwestorski Zamawiającego. Postępowanie zostało unieważnione. W październiku ponownie ogłoszony został przetarg. Tym razem wpłynęły dwie oferty, z których ta tańsza przekraczała kosztorys inwestorski GDDKiA o ok. 70 proc. W związku z tym w listopadzie 2018 r. postępowanie zostało unieważnione.

GDDKiA dokonała weryfikacji kosztorysu na dokończenie wszystkich prac na odcinku Marki – Kobyłka. Z uwagi na to, iż kwota była wyższa od poprzedniej wyceny, wystąpiono o przyznanie dodatkowych środków finansowych. Pozyskanie ich umożliwiło ogłoszenie przetargu na dokończenie wszystkich prac.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA