REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na dokończenie S3 Kaźmierzów – Lubin Północ

Po odstąpieniu w kwietniu br. od umowy z dotychczasowym wykonawcą oraz wykonaniu inwentaryzacji na budowie, GDDKiA ogłosiła przetarg na kontynuację budowy drogi S3 w. Kaźmierzów – w. Lubin Północ.

   
Mapa: GDDKiA O/Wrocław
Mapa: GDDKiA O/Wrocław
Przetarg i dokończenie prac

Szybkie dokończenie inwestycji będzie możliwe dzięki ogłaszanemu właśnie przetargowi. Sprawnie przeprowadzona inwentaryzacja placu budowy i natychmiastowe przygotowanie postępowania pozwolą nam zminimalizować skutki nierzetelności pierwotnego Wykonawcy tej inwestycji. Zadaniem wyłonionego w przetargu Wykonawcy będzie realizacja ok. 25% robót, które pozostały do zrealizowania na tym odcinku. Nowy wykonawca będzie miał 12 miesięcy na dokończenie prac, nie wliczając okresu zimowego. Na oferty czekamy do 23 lipca 2019 r.

Dlaczego do tego doszło?


Konsorcjum firm, z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań do poprawy nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził kontrakt niezgodnie z zawartą umową, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

Szczegółowy wykaz pozostałych do wykonania prac


W ramach ogłoszonego zamówienia, nowy Wykonawca będzie musiał m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej (2 jezdnie po 2 pasy ruchu i pas awaryjny), węzły Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ, obiekty inżynierskie, systemy odwodnienia i urządzenia ochrony środowiska.

Główne cele S3

Główne cele inwestycji to wyprowadzenie ruchu, przede wszystkim ciężkiego tranzytu, z Polkowic i Lubina oraz ułatwienie połączenia z autostradą A4 poprzez oddany w 2018 r. węzeł Legnica Południe.

Droga ekspresowa wpłynie na poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu podróży.

S3 na Dolnym Śląsku


Obecnie w województwie dolnośląskim budowana jest droga ekspresowa S3 prowadząca od Bolkowa do granicy państwa, która podzielona jest na dwa odcinki o łącznej długości 31,5 km. Wartość tego zadania to prawie 2,4 mld zł. Przez województwo dolnośląskie docelowo przebiegać będzie ok. 135 km tej trasy. S3 połączy się z czeską autostradą D11. Biegnąca wzdłuż zachodniej granicy prawie 500-kilometrowa trasa to element Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Fragment europejskiego szlaku E65 o łącznej długości ok. 3950 km łączącego szwedzkie Malmö z greckim miastem Chania na Krecie.

Kalendarium

29 grudnia 2009 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej,
25 lutego 2014 r. – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
22 grudnia 2014 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą (Konsorcjum: Salini Polska Sp. z o.o. (Lider), Salini Impregilo S.p.A. (Partner), Todini Construzioni Generali S.p.A. (Partner), Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export – Pribex Sp. z o.o. (Partner),
19 stycznia 2015 r. – przekazanie placu budowy,
30 marca 2016 r. – uzyskanie decyzji ZRID zmieniającą decyzję z 25 lutego 2014 r.,
29 kwietnia 2019 r. – rozwiązanie umowy z Wykonawcą,
19 czerwca 2019 r. – wszczęcie postępowania na kontynuację zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ (…)”.

Tekst i mapa: GDDKiA O/Wrocław

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA