REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na dokumentację dla obwodnicy Prudnika

Opolski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na opracowanie STEŚ z elementami koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Prudnika w ciągu DK41.

 
Prace przygotowawcze

Obwodnica Prudnika jest jedną z czterech inwestycji realizowanych na Opolszczyźnie w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Głównym celem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Decyzja ta zatwierdzi korytarz nowego przebiegu projektowanej drogi.

Dokumentacja projektowa, która powstanie na etapie prac studialnych, jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji  inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”.

Zakres rzeczowy inwestycji


Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem  budowę drogi klasy  GP,  czyli drogi głównej ruchu przyspieszonego, na terenie gmin Prudnik i Lubrza.

Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 41 o długości ok. 3,3 km, dostosowanego do prognozowanego ruchu, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

Ponadto planowana jest realizacja:
– wiaduktu nad linią kolejową,
– dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
– pozostałej infrastruktury związanej z  drogą,
– kanału technologicznego,
– oświetlenia,
– urządzeń ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– przebudowy dróg lokalnych oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.

Cel inwestycji


Inwestycja wpłynie na poprawę przepustowości oraz płynności ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w  miejscowości Prudnik. Planowana obwodnica będzie omijać ścisłą zabudowę mieszkalną wschodniej części miasta (osiedle Jesionowe Wzgórze) i połączy wybudowaną obwodnicę Lubrzy z drogą krajową nr 41 w kierunku do Trzebiny przy polsko-czeskiej granicy.

Budowa nowego odcinka drogi z  dala od terenów zabudowanych podniesie komfort jazdy dla ruchu tranzytowego i poprawi komunikację samochodową na osi północ – południe na obszarze województwa opolskiego.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Wyeliminowanie z ruchu uciążliwych samochodów ciężarowych przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego miejscowości.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Opole
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA