Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na dokumentację dla obwodnicy Stargardu

Szczeciński Oddział GDDKiA wysłał ogłoszenie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiego o przetargu na dokumentację dla obwodnicy Stargardu w ciągu DK20.

Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin
Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin
Nowa obwodnica Stargardu powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Nowa droga o szacowanej długości 4,4 km będzie biegła na wschód od Stargardu i umożliwi ominięcie miasta przez ruch tranzytowy z DK20. Proces przygotowawczy rusza od samego początku, także w pierwszej kolejności będzie trzeba wyznaczyć przebieg drogi.

Dokumentacja od wyznaczenia  przebiegu do przetargu na realizację


To nowe zadanie, którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna.  W zakres przetargu wchodzi opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z  raportem  oddziaływania na  środowisko oraz elementów koncepcji  programowej wraz z wykonaniem badań  podłoża. Dokumentacja ta pozwoli w pierwszej kolejności  wyznaczyć przebieg drogi, który zostanie wybrany w decyzji środowiskowej.   

Następnie zostaną uszczegółowione rozwiązania projektowe i określone warunki podłoża  gruntowego.  Łącznie na wykonanie całości dokumentacji  projektant  będzie  miał blisko 3 lata  (35 miesięcy).  Dokumentacja pozwoli na  ogłoszenie przetargu na realizację w formule „Projektuj i  buduj”, co jest przewidziane na 2023 rok.  Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2024-2028. 

Cel – wyprowadzić  ruch tranzytowy  ze Stargardu


Stargard posiada już obwodnicę w ciągu drogi  ekspresowej  S10. Przez miasto ciągle jednak przebiega DK20 biegnąca od Stargardu przez Drawsko Pomorskie, Szczecinek i Bytów do Gdyni. Pełne wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego z dróg krajowych będzie możliwe po realizacji obwodnicy  również  w ciągu DK20.

Nowa trasa będzie omijała Stargard od wschodu. Droga rozpocznie się od strony Drawska Pomorskiego kilkaset metrów przed początkiem obszaru zabudowanego Stargardu. Trasa będzie biegła w kierunku południowym – przecinając linię kolejową i dalej dolinę rzeki Krąpiel. Trasa włączy się na węźle Stargard Wschód, który będzie musiał zostać rozbudowany, w istniejącą S10. Dokładny przebieg drogi oraz rozwiązania techniczne zostaną określone w procesie przygotowawczym.

Źródło: GDDKiA O/Szczecin
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI